2. Pyyntikulttuureista maanviljelyyn

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Ratkaise.
a) Miksi ihminen alkoi viljellä maata?

b) Millä perustein maanviljelyyn siirtymistä voi luonnehtia vallankumoukseksi?

c) Miksi maanviljelyyn siirtymisen sanotaan luoneen eriarvoisuutta ihmisten välille?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake