14. Teollistuminen muovaa elinympäristöä

1. Tehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue sivut 150–152. Listaa alle väestönkasvua lisääviä tekijöitä

ja vähentäviä tekijöitä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

2. Tehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivulta 155 teksti "Suuri löyhkä" ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.

Miten käsitykset tautien aiheuttajista muuttuivat Lontoossa?

Miten epidemiat vaikuttivat vesihuollon kehitykseen Lontoossa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3. Tehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivut 155-157 Kehitysmaat kaupungistuvat ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

Vertaile teollisuusmaiden ja kehitysmaiden kaupungistumisen piirteitä.
a) Mitä samankaltaisuuksia löydät?

b) Mitä eroavaisuuksia löydät?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

4. Tehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivut 157-159. Ympäristöongelmat globalisoituvat.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

6. Tehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivut 159 ja 161 Siirtolaisuuden uudet virrat.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

7. Tehtävä

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutkija Hiski Haukkalan analyysi Afrikan väestönkasvusta.

Lue Suomen Kuvalehden artikkeli ja vastaa kysymyksiin.

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/mielipide/nakokulma/vaestonkasvu-on-tuomiopaivan-kello/?shared=290790-10094fd9-4

Tehtävät
Mitä mieltä Haukkala on Suomen maahanmuuttokeskustelusta?

Miten Haukkala suhtautuu Eurooppaan suuntautuvaan pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen?

Mitä ratkaisuja Haukkala näkee Afrikan väestönkasvun ongelmaan?

Miten Eurooppa voi Haukkalan mukaan auttaa Afrikkaa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake