KE5

2. VK.

-Opettele tulkitsemaan onko suolan vesiliuos hapan, neutraali vai emäksinen.
-Protolyyttien vahvuutta tulee osata vertailla happo- ja emäsvakioiden avulla.

s. 87 T. 68, 69, 74, 75, 77, 85, 86, 90, 95


3. Hapot ja emäkset reaktioparina:

-Neutralointireaktiossa syntyy aina vettä ja suolaa.
-On osattava määrittää kuinka suuri määrä happoa/emästä tarvitaan emäs-/happonäytteen neutraloimiseksi.
3.2 Puskuriliuokset:
-Puskuriliuoksen toimintaa tulisi osata selittää. Miten se vastustaa pH:n muuttumista happoa tai emästä lisättäessä? Esimerkkinä puskuriliuoksesta olisi hyvä käyttää vaikkapa tuota etikka-natriumasetaattiliuosta.
-Mitenkä tunnetun puskuriliuoksen paras puskurialue määritettiin H&H-yhtälöä käyttäen s. 104.

s.114 T. 104, 105, 115, 116,127, 128, 129, 134

3.3 Happo-emästitraukset:
-Opettele selittämään pääpiirteittäin titraus kemian työkaluna.
-Mitä piirrettävä titrauskäyrä kuvaa ja miten sitä tulkitaan?

s.120 T.140, 141, 144, 148

4. Liukoisuustasapaino:

-Opettele muodostamaan liukoisuustulon lauseke ja käyttämään sitä seuraavissa tehtävissä.

s.153 T. 162, 163, 166, 168

Noita suolojen happamuuksia tarvitaan tietoina esim. titrauksen loppu pH:n määrityksessä, joten otein ne mukaan koealueeseen. Ilman niitäkin tietoja kokeesta voi saada hyvän arvosanan.
Kokeen seitsemän kysymystä tulee edeltävästä tehtäväjoukosta, joista viiteen vastataan.

1. VK. 19.1.2018

1. Kemiallinen tasapaino:

-Kemiallisen reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät on aina hyvä hallita s. 9.
- Homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino.
-Miten määritellään kemiallinen tasapaino s. 12
-Massavaikutuksen laki, eli tasapainovakion lausekkeen liittäminen tasapaino reaktioon.
-Tasapainovakiolle on osattava muodostaa lauseke, mikäli reaktioyhtälö tunnetaan/osataan muodostaa. s. 15
-MUISTA että tasapainovakiota määritettäessä, lausekkeeseen sijoitetaan tuotteiden ja lähtöaineiden tasapainokonsentraatiot!
-Tasapainoon vaikuttavat tekijät. Miten lämpötilan muuttaminen, paineen muuttaminen ja lähtöainiden tai reaktiotuotteiden konsentraatioiden muuttaminen vaikuttaa systeemin tasapainoon? s. 26, 28, 30 ja 31
-Katalyytti nopeuttaa systeemin asettumista tasapainotilaan.

s. 33 T. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30

2. Hapot ja emäkset tasapainossa:

-Happo ja emäs käsitteinä.
-protoninsiirtoreaktio=happo-emäsreaktio= protolyysi
-vahva happo
-heikko happo
-vahva emäs
-heikko emäs
-orgaaniset yhdisteet happoina ja emäksinä s. 49
-happo ja emäsvakioiden määrittäminen
-happojen ja emästen vahvuuden tarkastelu MAOL:n s. 149, 150 happo- ja emäsvakioiden avulla.
-pH arvon laskeminen liuoksen oksonium-ionikonsentraation avulla. MAOL:n s.131
-Veden ionitulon merkitys happo- emäsreaktioita tutkailtaessa.s. 81 T. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 67, 74, 78, 81, 82, 84

Kokeen tehtävät tulevat pääosin edellisten tehtävien joukosta.