KE3

1. VK 17.1.2017

  1. VK vihjeet

Reaktioyhtälöt:

-On ymmärrettävä, mitä reaktioyhtälöllä kuvataan.
-lähtöaineiden ja reaktiotuotteiden ainemäärien suhteet
-reagenssien(reaktioon osallistuvien aineiden) olomuodot(s,g,aq ja l)

Reaktioyhtälön tasapainottaminen:
-Molemmilla puolilla yhtälöä oltava sama määrä alkuaineita.

Reaktion saanto s.24 (23):
- teoreettinen saanto, joka määritellään reaktioyhtälöstä ja lähtöaineiden määristä.
-todellinen saanto joka kertoo reaktiotuotteiden määrän valmistettaessa ainetta todellisuudessa.
-saantoprosentti: Tod.saanto/teor.saanto * 100%

Rinnakkaiset reaktiot:
-Miten nämä tilanteet käsitellään?

s.30 T. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29 ja 30


Reaktiotyyppejä ja mekanismeja:

-On osattava määritellä mitä kullakin reaktiotyypillä tarkoitetaan. (Mikä sille on siis tunnusomaista)
-On osattava antaa esimerkki kustakin reaktiotyypistä.
-Missä reaktio tapahtuu?
- Tunnistettava protoninsiirtoreaktiot, substituutio-, additio-, eliminaatioreaktiot

s. 76 T. 41, 42, 47, 52, 59, 62


Reaktiotyyppejä ja mekanismeja:

s. 36-37 esimerkit reaktiotyypeistä osattava. (Tai ainakin joitakin esimerkkejä kyseisistä reaktiotyypeistä)
-On osattava määritellä mitä kummallakin reaktiotyypillä tarkoitetaan. (Mikä sille on siis tunnusomaista)
-Missä reaktio tapahtuu? s.40
- Tunnistettava: kondensaatio- ja hydrolyysireaktio, hiiliyhdisteiden hapettuminen ja pelkistyminen.

s. 76 T. 67, 68, 69, 72, 75

Kokeen viisi tehtävää tulee näistä ja kaksi jostakin muualta.

2. VK

4. Kaasut:

-Tulee ymmärtää kaasujen ideaalikaasumalli.
-On osattava käyttää ideaalikaasujen tilanyhtälöä hyväksi laskutehtävissä.
-Tulee ymmärtää miten käsitellään tilanmuutosta ideaalikaasujen tilanyhtälön avulla.
-Keskeisin teoria löytyy aukeamalta 88-89.

s. 100 T. 94, 95, 97, 98, 104, 105, 106, 107

5. Energian muutokset kemiallisissa reaktioissa:

-Ymmärrettävä keskeiset käsitteet kuten eksoterminen ja endoterminen reaktio, entalpia, entalpian muutos reaktiossa, muodostumisentalpia
-Mihin suuntaan entalpia muuttuu eksotermisessä reaktiossa. Entäpä endotermisessä?
-Miten sidosenergiat vaikuttavat kemiallisessa reaktiossa vapautuvaan tai sitoutuvaan energiaan?

s. 133 Mieti sivun ylälaidassa olevia kysymyksiä.

s.133 T.117, 119, 120, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 135, 138, 139, 141, 142

6. Reaktionopeus:
-siirtymätila, aktivoitumisenergia, katlyytti, inhibiittori, entsyymi
-Lue sivut 142, 144, 147 ja kappaleen keltaiset laatikot.
-Törmäysteoria on hyvä malli kuvaamaan reaktiomekanismeja hiukkastasolla.

s. 155 T. 151, 152, 155, 160, 165

Viisi (5) tehtävää poimin suoraan noista tehtävistä. Loput tehtävistä muodostan käsitteiden määrittelyistä ja YO-tehtävistä. Vaihtoehtoja on taas joukossa muutamia.