KE1

1.VK.

1. Kemia on:

Kappaleen tärkeimmät asiat on esitelty sivulla 9.

s. 10 T. 3, 4, 5, 8

2. Aineen eri muodot:

Tärkeitä käsitteitä: seokset, heterogeeninen seos, homogeeninen seos, s.13 taulukon dispersio tyypit (älä opettele ulkoa, mutta tutustu), erotusmenetelmät, olomuodonmuutokset (härmistyminen, sublimoituminen sulaminen, jne.), liuoksen pitoisuus

s. 17 T. 14, 15, 17, 19, 20, työ3

3. Maailman kaikkeus:

EI kysymyksiä

4. Maapallon aineet:

käsitteitä: mineraali, malmi, masuuni, teräs, rikastus

s. 30 T. 25, 26, 29, 30, 31, R7

5. Elämän alkuaineet:

fossiiliset raaka-/polttoaineet, uusiutuvat raaka-/polttoaineet, biomassan käyttö, maaöljy, hiilen kierto, kasvihuoneilmiö.

s.40 T. 32, 34

6. Atomi:

Atomin rakenne, Bohrin atomimalli, alkuaine, isotooppi, massaluku, järjestysluku.
En kysele tarkemmin atomallien synnystä

s. 50 T. 37, 38, 39, 40, 41

7. Elektronirakenteet:

Käsitteitä: atomin virittyminen (absorptio), elektronikuoret, viritystilan purkautuminen (=>emissio), energian kvantittuminen, viivaspektri

s. 57 T. 47, 48, 49, 50, 51

8. Jaksollinen järjestelmä:

tunnistettavaa: jakso ja mitä se tarkoittaan atomin rakenteen kannalta, pääryhmät 1-2 ja 13-18 ja merkitys atomin rakenteelle, elektronioktetti.

- Saman ryhmän alkuaineilla on samankaltaisia kemiallisia ominaisuuksia.

s.66 T. 52, 53, 54, 55

9. Jaksolliset ominaisuudet:

käsitteitä: hapetusluku, ionisoitumisenergia, elektronegatiivisuus

s.73 T. 56, 57, 58, 59, 60, 61

Tästä tehtävälistasta valitaan suurin osa kokeen seitsemästä tehtävät. Viiteen on taas vastattava.

2. VK to 28.9.2017

III Vahvat sidokset

10 Ioni sidos
-metalli + epämetalli
-varattujen hiukkasten välinen sähköinen vetovoima
-Metalli luopuu ulkoelektroneistaan muodostaen positiivisen ionin.
-Epämetalli ottaa vastaan elektroneja muodostaen negatiivisen ionin.
-Katso sivu 50 MAOL kationeja = positiivisia ioneita, anioneja = negatiivisia ioneita.

s.83 T. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

11 Metallisidos
-Lue s. 86-88 kappaleet kiinteän aineen säännöllinen rakenne, metallisidos kuuluu vahvoihin sidoksiin...

s. 89 T.76, 77, 78

12 Kovalenttinen sidos
-epämetalli + epämetalli
-Atomit yhdistyvät molekyyleiksi kovalenttisella sidoksella.
-Elektronegatiivisuus kuvaa alkuaineen kykyä vetää puoleensa elektroneja.
-Poolinen sidos syntyy, kun sidokseen osallistuvien alkuaineiden välinen elektronegatiivisuusero on välillä 0,5-1,7.
-Molekyyli on poolinen, jos siinä on yksi tai useampia poolisia sidoksia.
-Poolittomassa molekyylissä valtaosa sidoksista tai kaikki sidokset ovat poolittomia.

s. 97 T. 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90

13 Vahvojen sidosten ominaisuudet

s. 100 kiinteän aineen rakenne
-kovalenttinen hila
-ionihila
-atomihila
-molekyylihila

s. 107 T. 93, 94, 95, 97, 99

IV Heikot sidokset

14 Molekyylien väliset sidokset = heikot sidokset
-ioni-dipoli-sidos
-vetysidos, molekyylin rakenteessa vahva sidos O-H, N-H tai F-H
-dipoli-dipoli-sidos
-dispersiovoimat

s. 116 T. 103, 104, 105, 106, 109

15 Heikkojen sidosten ominaisuudet
-Heikkojen sidosten vaikutus aineen olomuotoon ja liukoisuuteen
-SAMANLAINEN liuottaa SAMANLAISEN.

s.123 T. 111, 112, 116

16 Veden erikoisominaisuudet

sulaminen, poolisuus, vesi liuottimena, suuri ominaislämpökapasiteetti

s.131 T. 120, 121, 122, 125, 126

Pääosa kokeen seitsemästä tehtävästä tulee tästä tehtäväjoukosta. Viiteen tehtävään on vastattava.