FY7

1. VK.

 1. Magneetin ympärillä on magneettikenttä:
  -Sauvamagneetin magneettikenttä tulee osata hahmotella.
  -Milloin magneettien välillä on vetovoima, milloin poistovoima?
  -Sähkömagneetti: Opettele hahmottamaan oikean käden säännöllä suoranvirtajohtimen ja käämin magneettikenttä.
  -ferro-, para-, ja diamagneettiset aineet on osattava määritellä.

  s.15 T.1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14

  2. Varattu hiukkanen sähkökentässä:
  -Minkälainen voima vaikuttaa varattuun hiukkaseen homogeenisessä magneettikentässä?
  -Energian mittaaminen elektronivoltteina.
  -Varatun hiukkasen siirtämiseksi sähkökenttässä tarvitaan energiaa. (Tehdään siis työtä).

  s.26 T.15, 16, 17, 18, 20, 23, 24

  3. Voimavaikutuksia magneettikentässä:
  -Magneettivuontiheys kuvaa kentän voimakkuutta ja suuntaa.
  -Liikkuvaan positiivisesti varattuun hiukkaseen kohdistuvan voiman suunta saadaan oikean käden kolmisormisäännöstä. Voiman suuruus kaavasta F=QvB, kun etenemissuunta on kohtisuorassa kenttää vastaan.
  -Kaavat MAOL s.132.

  s.36 T. 26, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 41

  Varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä:
  -Varattu hiukkanen joutuu magneettikenttään tullessaan ympyräradalle. (Tätä sanotaan syklotroniliikkeeksi).
  -Syklotroni=hiukkaskiihdytin, jossa varatut hiukkaset kiertävät ympyräratoja. TUTKI periaate.
  -Nopeudenvalitsin ja sen toiminta.
  -Massaspektrometri.

  s.45 T.42, 46, 47, 52

  5 Magneettikenttä kohdistaa virtajohtimeen voiman:
  -Tämä ajatus on johdateltavissa varatun hiukkasen käyttäytymisestä magneettikentässä.
  -Suoran virtajohtimen magneettivuon tiheys on osattava määrittää tietyllä etäisyydellä.
  -Virtajohtimien toisiinsa kohdistaman voiman suunta ja suuruus.
  -Kaavat MAOL s.132.

  s.53 T.55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 68

  6. Sähkömoottorin käämi on magneettikentässä:
  -Johdinsilmukkaan vaikuttaa magneettikentässä momentti.
  -Tasavirtamoottorin toiminta periaate.

  s. 59 T. 69, 71, 72, 73, 77, 78

  Näistä kokeeseen otetaan ainakin viisi tehtävää.

2. VK.

7 Induktio:
käsitteet: sähkömagneettinen induktio, Lenzin laki, magneettivuo, johdinsilmukka, käämi
-Milloin johdinsilmukkaan indusoituu sähkövirta? s. 61 laatikko
-Opettele päättelemään indusoituneen virran suunta Lenzin lain ja oikean käden säännön avulla. s. 63
-Opettele laskemaan magneettikentässä liikkuvan johdinsauvan päiden välinen jännite s.65
s. 69 T. 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95

8 Induktiolaki kertoo…
-Tutki induktiolakia, lue s.73 ja s.74 laatikot.
-Opettele laskemaan muuttuvassa magneettikentässä olevaan silmukkaan indusoitunut jännite.
s.79 T. 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 108

9 Pyörrevirrat:
käsitteet: pyörrevirrat
sovellukset: induktiouuni, induktiojarru
-Mistä pyörrevirrat johtuvat?
s. 87 T. 111, 112, 115, 121

10 Itseinduktio ja induktiivinen kytkentä:
-Lue sivun 89 valkoinen laatikko, jossa käämin itseinduktiosta kerrotaan.
käsitteet: itseinduktio, käämin induktanssi, induktiivinen kytkentä
sovellukset: katkaisukipinä, muuntaja
s.94 T. 124, 125, 127, 128, 130, 132


11 Generaattori tuottaa vaihtojännitettä:
käsitteet: generaattori, tasajännite, vaihtojännite on sinimuotoista.
-Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate. Periaatekuva on esitetty sivulla 95.
-Lue sivun 97 valkoinen laatikko.
s.99 T. 134, 135, 136, 138, 139

12. Vaihtojännite synnyttää vaihtovirran:
-Käämin kyky vastustaa vaihtovirtaa=induktiivinen reaktanssi, tehollinen jännite, tehollinen virta, jännitteen huippuarvo, virran huippuarvo
s.106 T. 143, 144, 145, 146, 147, 149

Jätetään pois kappaleet 13, 14, 15, 16

Näiden tehtävien ja käsitteiden joukosta kokeeseen tulee ainakin 5 tehtävää. Yhteensä kokeessa on seitsemän tehtävää, joista viiteen on vastattava.