FY7

FY07 2.VK pe 23.11.2018

8 Atomin ydin:
Ydinvoiman aiheuttaa nukleonien välinen vetävä vahva vuorovaikutus.
atomimassayksikkö, isotooppi, massan ja energian vastaavuus, massavaje, sidosenergia sidososuus, ytimen viritystilat

s. 82 T. 8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 8-7, 8-10, 8-11, 8-15, 8-16, 8-19

9 Ydinsäteily:
radioaktiivinen hajoaminen, ydinsäteily, alfa- beta ja gammasäteily, EC, parin muodostus, annihilaatio

s.94 T. 9-1, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-10, 9-13, 9-15

10 Hajoamisenergia:
hajoamisenergia, ytimen energiatilat, tytärytimen liike-energia, viritystilan energia

s. 104 T. 10-1, 10-3, 10-4, 10-5, 10-7

11 Hajoamislaki:
hajoamislaki ja aktiivisuus MAOL s. 135, radiohiiliajoitus

s.114 T. 11-1, 11-2, 11-3, 11-5, 11-6, 11-8, 11-9, 11-13

12 Ydinenergia:
fissio, fuusio, ydinenergia, BWR- ja PWR-reaktorit, ketjureaktio

s.125 T. 12-1, 12-2, 12-4, 12-4, 12-5, 12-6

13 Ionisoiva säteily:
Ionisoivan säteilyn lajit, haitat, suojautuminen

s.138 T. 13-1, 13-2, 13-7

Sama rakenne kuin 1. välikokeessa.

Ei kysymyksiä kappaleista 14, 15 ja 16.


1.VK pe 2.11.2018

Kvantittuminen:
1. valon aalto- ja hiukkasluonne
Wienin siirtymälaki, mustan kappaleen säteily, kappaleitten pintalämpötilan määrittäminen
s. 17 T. 1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11

2. valosähköinen ilmiö:
irrotustyö, rajataajuus, raja-aallonpituus, Comptonin sironta
s. 26 T. 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-8, 2-9, 2-11, 2-12, 2-13

3. dualismi:
hiukkasten aaltoluonne, de broglien aineaaltohypoteesi, de broglien lait, kaksoisrakokokeet elektronille ja valolle
s.33 T. 3-2, 3-5, 3-6, 3-10, 3-11

4. elektronin aalto-ominaisuudet:
elektronin aallonpituus sovelluksena elektronimikroskoopit
s.39 T. 4-3, 4-4, 4-5, 4-6

Hyvä tiivistelmä sivulla 42.

 Atomin ja aineen rakenne:
5. atomimallit, joista erityisesti tunnettava Bohrin vetyatomimalli, energiatasomalli, virittyminen=absorptio, viritystilan purkaantuminen=emissio
s.53 T. 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10

6. säteilyn spektri:
aineen emissio- ja absorptiospektri, vedyn energiatasojen laskeminen MAOL s.134
s.60 T. 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-8, 6-9, 6-10

7. aineen rakenteen tutkiminen:
röntgendiffraktio, Braggin laki, Röntgenputki, jarrutussäteily
s.68 T. 7-1, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-9, 7-10

Hyvä tiivistelmä s.70 

Näistä koetehtävät rakennellaan.