FY6

FY6 2.VK

9 Sähkömagneettinen induktio:
induktiojännite, induktiovirta, Lenzin laki, induktiivinen kytkentä
s.93 T. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6

10 Suoran johtimen induktiolaki:
Suoran johtimen induktiolaki s.95 harmaa laatikko
s.100 T.10-1, 10-2, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10

11 Induktiolaki:
Lue s. 103 harmaat laatikot induktiolaki ja Faradayn induktiolaki 

Magneettivuon muutos aiheuttaa induktiojännitteen 
s.109 T. 11-1, 11-4, 11-5, 11-6, 11-13

12 Pyörrevirrat
Ymmärrettävä ilmiönä. Syntyy yhtenäiseen metallikappaleeseen muuttuvassa magneettikentässä.
Sovelluksina induktioliesi, induktiojarru, teollisuuden induktiouunit
s. 118 T.12-1, 12-2, 12-5, 12-9
Hyvä tiivistelmä sivulla 120

13 Generaattori:
Lue generaattorin toiminta periaate sivuilta 125- 126.
Generaattorin lähdejännite s.127 kirjassa ja MAOL:n s.133 "Sinimuotoinen vaihtojännite + huippuarvo"

s.130 T. 13-1, 13-3, 13-6, 13-7

Näistä koe taas rakentuu. Vastailtava on 5/7.
1.VK ma 10.9.2018

Valo aaltoliikkeenä:
1 Valo sähkömagneettisena aaltoliikkeenä
aaltoliikkeen perusyhtälö s.10
sähkömagneettisen säteilyn spektri
Ei valaistusvoimakkuutta
Polarisaatio
Sironta

s. 15 T. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-9

2 Valon käyttäytyminen kahden aineen rajapinnassa:
heijastuminen, taittuminen, kokonaisheijastuminen, taitekerroin
Taittumislaki esitetään kirjan sivulla 19.

s.24 T. 2-1, 2-3, 2-4, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11

3. Valkoinen valo:
dispersio, monokromaattinen, ei värien muodostumista

s. 31 T. 3-1, 3-2, 3-4, 3-5

4. Valon aaltoilmiöt:
interferenssi, rakentava interferenssi, tuhoava interferenssi, valon diffraktio, Youngin kaksoisrakokoe, valon taipuminen hilassa

s. 40 T. 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-12, 4-13, 4-15

s. 42 hyvä tiivistelmä

5. Magneettinen vuorovaikutus:
kestomagneetti, sähkömagneetti, magnetoituminen, magneettinen dipoli

s. 51 T. 5-3, 5-4, 5-6

6. Magneettikenttä:
magneettikentän muoto, kenttäviivat, magneetti kentän voimakkuuden mittaaminen magneettivuontiheyden avulla, suoran virtajohtimen magneettikenttä, silmukan ja käämin kenttä

s. 59 T. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4

7. Varatun hiukkasen liike sähkkentässä:
magneettinen voima, oikean käden kolmisormisääntö kirja s. 62, varatun hiukkasen ympyrata magneettikentässä, varattu hiukkanen sähkökentässä. 
tekniset sovellukset: syklotroni, massaspektrometri

s. 72 T. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-9, 7-10

8. Suora johdin ja käämi ulkoisessa magneettikentässä:

suoran virtajohtimen synnyttämän magneettikentän magneettivuon tiheys => Biot-Savartin laki
Ulkoisen magneettikentän virtajohtimeen kohdistama voima
yhdensuuntaisten virtajohtimien välinen vuorovaikutus
käämi ulkoisessa magneettikentässä

s. 82 T. 8-1, 8-2, 8-4, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9

s.84 hyvä tiivistelmä

Näistä koostetaan koetehtävät.
Vastattava on viiteen seitsemästä.