FY6

FY6 2.VK.

7. Sähköteho riippuu jännitteestä ja sähkövirrasta:

Tärkeät käsitteet: teho, Joulen laki, sähköenergia (J tai kWh), hyötysuhde

-On osattava laskea sähkölaitteen kuluttama energia sen tehon perusteella.
-On ymmärrettävä tehon ja energian välinen yhteys.
-Virtapiireissä on osattava tutkailla virtoja ja jännitehäviöitä virtapiirin eri osissa ja komponenteissa, myös eri komponenttien tehon kulutus on osattava määrittää.

s.70 T. 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 104


8 Haarautuvan virtapiirin laskennallinen käsittely:

-Muista lait: K1, K2, O1 ja teho P=UI
-Edellä mainitut lait pätevät kierrettäessä jokainen suljettu virtasilmukka piirissä.

s. 79 T. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114

9. Sähköinen voima syntyy sähköisessä vuorovaikutuksessa:

käsitteet: sähkövaraus, alkeisvaraus, Coulombin laki, Coulombin voima = sähköinen voima, sähkökenttä,
-Hiukkasen tai kappaleen sähkövaraus on aina alkeisvarauksen monikerta.
-Opettele laskemaan kahden varatun kappaleen toisiinsa kohdistama sähköinen voima.

s.89 T. 118, 119, 120, 122, 125, 129


10. Sähkökentän voimakkuus:

-Opettele määrittämään sähkökentän voimakkuus.
-Opettele piirtämään pistemäisen varatun hiukkasen sähkökenttä, erimerkkisesti varattujen levyjen väliin syntyvä homogeeninen sähkökenttä, epämääräisen muotoisen varatun kappaleen synnyttämä sähkökenttä.
-Tulee ymmärtää mitä viivat kuvaavat: nuolten suunta kuvaa positiiviseen varaukseen kohdistuvaa voimaa ja viivojen tiheys kuvaa kentän voimakkuutta tarkasteltavassa kohdassa.

s.99 T. 131, 132, 133, 135, 136, 138, 139


12. Potentiaalienergia ja potentiaali sähkökentässä:

käsitteet:
-Mieti sähkövarauksen ja sähkövirran välistä yhteyttä Q=It
-Opettele määrittämään varattujen levyjen välisen homogeenisen sähkökentän voimakkuus kaavaa U=Ed käyttäen.
-Tutustu energian yksikköön elektronivoltti [eV], jonka avulla on helppo lausua esim. elektronin saama liike-energia sähkökentässä.

s.114 T. 154, 155, 158

14. Kondensaattori:

Käsitteet: kondensaattori, kapasitanssi, johde, eriste, influenssi, polarisaatio

-Minkälainen komponentti on kondensaattori, mitä se yksinkertaisimmillaan tekee?
-Tutki miten johteet käyttäytyvät sähkökentässä (influenssi).
-Tutki miten eristeet käyttäytyvät sähkökentässä (polarisaatio).

S.133 T192, 193, 194


Opettele löytämään tiedot taulukkokirjasta! Tärkeät sivut s. 71 (tarvittavat luonnonvakiot) ja s. 123 (laskukaavat).

1. VK

1. Virtapiiri on sähkövirran reitti:

Tärkeät käsitteet: avoin ja suljettu virtapiiri, jännite, sähkövirta, potentiaali, Kirckhhoffin 1. laki

-Kytkentäkaavioihin on osattava kytkeä jännite ja virtamittarit.
-Kytkentäkaavioon on osattava merkitä virtojen suunnat. (Virta kulkee plussasta miinukseen johdinta pitkin. )
s.14 T.1, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14

2. Kirchoffin 2. laki ja potentiaalin muutokset:

käsitteet: potentiaaliero=jännite, napajännite, maa/maadoitus, jännitehäviö
s.22 T. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23


3. Resistanssi kuvaa vastuksen sähkövirran vastustuskykykä:

Tärkeät käsitteet: vastus, resistanssi, sarjaan- ja rinnankytkentä, aineen resistiivisyys

-Katso MAOL:sta vastusten aiheuttama resistanssi sarjaan- ja rinnankytkettyinä.
-Tutkaile kaavan U=IR käyttöä ja mietiskele Ohmin lakia.
s.33 T. 28, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44

4. Vastuksia kytketään rinnan ja sarjaan:

käsitteet: vastusten sarjaan- ja rinnankytkentä,
s.41 T. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60

5. Lähdejännite on kuormittamattoman pariston napajännite:

Tärkeät käsitteet: lähdejännite, napajännite, sisäinen resistanssi, kuormitettu jännitelähde

-Mieti napajännitteen ja lähdejännitteen välinen ero.
-Opettele kuormitetun jännitelähteen lähdejännitteen, napajännitteen ja sisäisenresistanssin välinen yhteys.
-Miten jännitelähteet käyttäytyvät sarjaan- ja rinnankytkettäessä?
s.53 T. 64, 68, 69, 72, 73, 76, 77