FY5

2.VK

9. Jäykän kappaleen tasapaino:

Kappaleen eteneminen ja pyöriminen tarkastellaan samaan aikaan, mutta erikseen.
Kappale on tasapainossa pyörimisen ja etenemisen suhteen, jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima ja kokonaismomentti on nolla.

s.85 T. 125, 126, 130, 131, 133, 135, 136

10. Painopiste määritetään momenttien avulla:

Painopisteen x- ja y-koordinaatti määritetään erikseen.
Katso MAOL:n sivun 126 kaava massakeskipiste.

s.97 T. 138, 142, 143, 144, 150, 151, 153

11. kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys:

Mieti vastaavuus suoraviivaisessa etenemisliikkeessä.
Tutki MAOL:n sivun 124 kaavat kohdasta pyörimisliike ja tasaisesti muuttuva pyörimisliike.

s. 109 T. 157, 158, 160, 161, 162, 165, 167, 169, 170, 171

Vastattava 5/7.

2.VK

9. Jäykän kappaleen tasapaino:

Kappaleen eteneminen ja pyöriminen tarkastellaan samaan aikaan, mutta erikseen.
Kappale on tasapainossa pyörimisen ja etenemisen suhteen, jos kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima ja kokonaismomentti on nolla.

s.85 T. 125, 126, 130, 131, 133, 135, 136

10. Painopiste määritetään momenttien avulla:

Painopisteen x- ja y-koordinaatti määritetään erikseen.
Katso MAOL:n sivun 126 kaava massakeskipiste.

s.97 T. 138, 142, 143, 144, 150, 151, 153

11. kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys:

Mieti vastaavuus suoraviivaisessa etenemisliikkeessä.
Tutki MAOL:n sivun 124 kaavat kohdasta pyörimisliike ja tasaisesti muuttuva pyörimisliike.

s. 109 T. 157, 158, 160, 161, 162, 165, 167, 169, 170, 171

Vastattava 5/7.

1. VK

  1. VK

1.-2. Vaakasuora ja vino heittoliike:
Menetelmät:
On osattava tutkia heittoliikkeessä olevan kappaleen etenemistä vaaka- ja pystysuunnassa.
On osattava jakaa kappaleen alkunopeus vaaka- ja pystysuoriin komponentteihin, kun heittokulma tunnetaan.
Vaakasuora osa liikettä on tasaista ja pystysuora osa kiihtyvää liikettä.
On hyvä muistaa energiaperiaatteen käyttö joissain tilanteissa.

s. 14 T. 3, 6, 7, 10, 12, 14, 15

s. 22 T. 21, 23, 24, 26, 28a)

3.-4. Ympyräliike tapahtuu tasossa, kiihtyvä ympyräliike:
Ymmärrettävät käsitteet: tangenttikiihtyvyys, normaalikiihtyvyys, kokonaikiihtyvyys ja sen suunta, ratanopeus, kokonaisvoima

s. 33 T.33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 45, 46
s. 41 T. 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61

5.-6. Gravitaatiovuorovaikutus välittyy gravitaatiokentän avulla, planeettojen liikkeet:
-On ymmärrettävä Newtonin gravitaatiolain luonne ja gravitaatiovuorovaikutus.
-On ymmärrettävä ja osattava johtaa kirjan sivun 51 Dynamiikan peruslain mukainen liikeyhtälö, joka selittää planeettojen kiertoratojen säteet raskaampien taivaankappaleitten ympäri.
-EI kysytä Keplerin lakeja.

s. 49 T. 66, 74
s.60 T. 82, 84, 89, 90, 91

7. Momentti kuvaa voiman vääntövaikutusta:
- Opettele määrittämään voiman aiheuttama momentti tietyn pyörimisakselin suhteen.

s.68 T. 99, 101, 102, 105


Näistä kokeen 7 kysymystä tulevat. Viiteen on taas vastattava.