FY4

1. VK 15.9.2017

1.VK.

1. Keskinopeudella on...:

käsitteet: keskinopeus, vauhti, siirtymä, keskivauhti
-s.13 laatikossa on hyvä tiivistelmä.

s. 14 T.1, 3, 4, 5, 9, 12, 13

2. Tasainen liike ja...:

käsitteet: tasainen liike, hetkellinen nopeus, graafinen integrointi,

-s.24 hyvä tiivistelmä

s.25 T. 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30

3. Muuttuvassa liikk...:

käsitteet keskikiihtyvyys, kiihtyvyys, tasainen kiihtyvyys,
-Tiivistelmä löytyy sivulta 32.

s.32 T. 31, 32, 34, 36, 39, 41, 43, 45

4. Hetkellinen kiiht...:

-Tiivistelmä s.40
-Graafinen derivointi ja integrointi on esitelty myös sivulla 40.

s.40 T.50, 51, 52, 53, 54, 56,

5. Voimat syntyvät vuorovaikutuksesista:

-Muista aina: N1, N2 ja N3.
-Muista massan kaksi ominaisuutta: "hitaus" ja "painavuus"
-Opettele piirtämään selkeitä voimakuvioita.
-Tiivistelmä s.47

s.47 T.62, 64, 66, 71, 73, 75

6. Voiman ja liikk...:

-N1, N2, N3 edelleen.
-Lepokitka ja liukukitka

-Tiivistelmä s.59

s. 60 T. 78, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 92

7 Voimien komponentit...:

-Opettele vektorien jakaminen toisaan vastaan kohtisuoriin komponentteihin.
-Huomaa yhteys komponenttien pituuksien laskemisen ja perustrigonometrian ja geometrian välillä.
-Lue tiivistelmä s.68.

s.69 T.96, 97, 99, 100, 101, 102, 107, 108

Koetehtävät tulevat edeltävästä tehtäväjoukosta. Vastattava on viiteen seitsemästä.

2.VK.

8. Kytketyt kappaleet:
Piirrä huolellinen voimakuvio tilanteesta ja tarkastele kappaleita tarvittaessa erikseen.
Miten voima välittyy kappaleesta toiseen ja miten se laskussa huomioidaan?

s.76 T. 110, 111, 112, 113, 120, 125

9.Noste:
Arkhimedeen laki tulisi hallita, jotta ajatus nosteesta selkiytyisi.
Lue tiivistelmä s.86
kaavat MAOL s.127

s.96 T. 128, 131, 133, 134, 136, 140, 141, 142

10. Työ on energiaa:
Teho on työntekonopeus.
s.93 tiivistelmä
s.93 T. 144, 146, 147, 149, 151, 155, 156, 157

11. Liike-energia:
s.95 laatikon työperiaate
s.100 tiivistelmä + T. 158, 159, 161, 162, 166, 167, 171

12. Mekaaninen energia:
Millainen on konservatiivinen voima? Entäpä ei-konservatiivinen?
Mitä on mekaaninen energia?
s.110 säilymislaki
s.110 tiivistelmä + T. 172, 173, 175, 176, 178, 181, 183, 184

13. Impulssi:

Impulssiperiaate on tärkeä törmäys- ja muissa vuorovaikutustilanteissa.
s.114 impulssi periaate.
kaavat MAOL:ssa s.125.
s.117 tiivistelmä

s.118 T.190, 193, 200, 201, 202

14. Liikemäärä:
-kimmoisa ja kimmoton törmäys
-Tutki sivun 122 laatikot.
s.132 tiivistelmä + T. 205, 207, 208, 212, 213

Näistä tehtävistä koe pääosin kasataan. Seitsemästä viiteen on vastattava.