FY1

1.VK ma 5.11.2018

1. Mittaaminen ja mallintaminen:

2. Suure ja mittaaminen:
suure, merkitsevät numerot, SI-järjestelmä ja SI-järjestelmän mittayksiköt
s. 25 T. 2-1, 2-5, 2-6, 2-7

3. Suureyhtälöt:
suureyhtälön ratkaiseminen, yksikkömuunnokset
Keskeisimpiä suureyhtälöitä, eli "kaavoja", löydät MAOL:n sivulta 124.
Yksikkömuunnoksiin saat apua MAOL:n sivuilta 68-69.
s. 33 T. 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-12

4. Graafinen malli:
Graafisen tasoituksen tekevät taulukkolaskenta ohjelmat.
Graafinen malli on siis ilmiötä kuvaava piirretty kuvaaja koordinaatistossa.
Lineaarisessa mallissa suureiden riippuvuutta toisistaan kuvaa koordinaatistoon piirretty suora.
Mallit ovat yksinkertaistuksia todellisuudesta.
Taulukoiduista arvoistaa saadaan laadittua graafiset mallit LibreOffice: Calc laskentataulukolla tai geogebra tyilastotyökalulla.
s. 40 T. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-7

5. Matemaattinen malli:
suoraan verrannollisuus, lineaarinen malli, fysikaalinen kulmakerroin
Myös matemaattinen malli saadaan edellä mainittujen ohjelmien avulla.
s. 48 T. 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-13

Sivulla 50 on hyvä tiivistelmä.

6. Tasaisen liikkeen malli:
siirtymä, nopeus, tasainen liike, keskivauhti
s.60 T. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-9, 6-12, 6-16

7. Tasaisesti kiihtyvän liikkeen malli:
muuttuva liike, kiihtyvyys, tasaisesti kiihtyvä liike
t,v-koordinaatistossa kuvaaja on nouseva tai laskeva suora.
t,x-koordinaatistossa kuvaaja on paraabelin osa.
s.68 T. 7-1, 7-2, 7-4, 7-5, 7-6, 7-10, 7-11, 7-12

Kokeeseen tulee 7 tehtävää joista viiteen tulee vastata.