FY1

2. VK

8 Voima aiheutuu vuorovaikutuksesta
- Opettele tunnistamaan kappaleeseen vaikuttavat voimat. Mieti ensin, minkä kappaleiden kanssa kappale on vuorovaikutuksessa.
- Opettele piirtämään voimakuvioita. Muista nimetä piirtämäsi voimat.
- Voima on vektorisuure. Mitä se tarkoittaa? Mikä on voiman tunnus ja yksikkö?
- Erilaisia voimia on esitelty taulukossa s. 58
s.60 T. 92, 94, 96, 99, 100, 102, 103

9 Kokonaisvoima aiheuttaa liikkeen muutoksen
- Varmista, että osaat ja ymmärrät Newtonin lait (3kpl).
- Opettele laskemaan kappaleeseen vaikuttava kokonaisvoima.
- Muista, että painovoiman suuruus lasketaan kaavalla G = mg, missä g = 9,81 m/s².
- Lue huolellisesti mietiskellen päättelyt kokonaisvoiman ja liikkeen yhteyksistä sivulta 64.
s. 68 T. 108 – 115, 117, 121

10 Atomeja kuvataan atomimallilla
- Tärkeät käsitteet: massaluku, järjestysluku, isotooppi, perusvuorovaikutukset
s. 76 T. 124 – 134, 138, 141

11 Energia säilyy luonnonilmiöissä
- Energian säilymislaki
- Potentiaalienergian ja liike-energian laskeminen (Etsi kaavat MAOLista!)
s. 83 T. 148 – 151, 156, 157

12 Energialähteet eivät säily
- Energialähteiden luokittelu uusiutuviin ja uusiutumattomiin
- Energialähteitä vertailtaessa on tunnettava energialähteen hyödyt ja haitat. Pohdi ja perustele veden, tuulen, öljyn ja ydinvoiman käytön etuja ja haittoja.
- Miten sähköenergiaa tuotetaan? (Ks. kaavio sivulta 86)
- Mitä tarkoittaa polttoaineen lämpöarvo?


13 Säteily – aaltoja ja hiukkasia
- Mitä tarkoittaa radioaktiivisuus?
- Opettele selittämään ja luokittelemaan säteilyn lajit:
alfa, beeta, neutroni, gamma, röntgen, UV, näkyvä valo, IR, mikroaallot ja radioaallot.
s. 98 T. 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192

14 Ionisoiva säteily ionisoi ainetta
- Ioni, ionisoituminen, ionisoiva säteily
- Mitä tarkoittaa puoliintumisaika?
- Miten ionisoivalta säteilyltä suojaudutaan?
s. 109. T. 194 – 197, 199, 200

FY1 lisätehtävä

Tee kaikki lisätehtävät tai osa niistä. Huolellisesti tehdyistä tehtävistä saat hyvityspisteitä kokeeseen.
Palauta tehtävät sähköisessä muodossa yllä olevaan palautuskansioon. Kysy tarvittaessa lisäohjeita.

Liitteet:

FY1 lisätehtävät.odt