II Ihminen ja maailma

7. Mitä tieto on?

Klassinen tiedon määritelmä
  • subjekti uskoo tiedon
  • uskomus on totta (totuusteoriat)
  • uskomus voidaan perustella (oikeutukset)

Totuusteoriat
  • korrespondenssiteoria eli vastaavuusteoria
  • kohherenssiteoria
  • pragmaattinen totuusteoria

Oikeutus
  • rationalismi
  • empirismi