III Tieto ja totuus

7. Mitä tieto on? sivut 60-68

Klassinen tiedon määritelmä
 • subjekti uskoo tiedon
 • uskomus on totta (totuusteoriat)
 • uskomus voidaan perustella (oikeutukset)

Totuusteoriat
 • korrespondenssiteoria eli vastaavuusteoria
 • kohherenssiteoria
 • pragmaattinen totuusteoria

Oikeutus
 • rationalismi
 • empirismi

8. Miten tietoa hankitaan? sivut 69-83

 • skeptisismi
 • Rene Descartes
  • ajattelen, olen siis olemassa
  • rationalismi
 • järjen totuudet
 • a priori
 • a posteori
 • empirismi
 • John Jocke
  • tyhjä taulu
 • Immanuel Kant

9. Löytääkö tiede totuuden?

Tieteelliset menetelmät
 • objektiivisuus
 • julkisuus
 • kriittisyys
 • edistyvyys
 • tieteen autonomisuus
 • itseään korjaava
 • perustutkimus
 • soveltava tutkimus
 • luonnontieteet
 • ihmistieteet
 • tieteen edistyminen
  • kumulatiivinen käsitys
  • fallibilismi
  • falsifioida