I Filosofia ihmettelee ja etsii perusteita

1. Mitä filosofia on?

 • filosofian määritelmä
 • mihin filosofiaa tarvitaan?
 • miten filosofia eroaa muista tieteistä

2. Varhaisin filosofia

 • Luonnon filosofia
 • Sofistit
 • Sokrates
  • sokraattinen metodi
 • Platon
  • ideaoppi
 • Aristoteles
  • teoreettiset tieteet
  • käytännön tieteet
 • Myyttinen selittämminen
 • Rationaalinen selittäminen
 • Retoriikka
 • Logiikka

4. Mitä on olemassa?

 • ontologia, metafysiikka
 • olio, entiteetti
 • substanssi
 • omanaisuus
 • tietty ominaisuus
 • universaaliongelma
  • realistit
  • nominalsmi
 • idea
 • Aristoteleen näkemys olemassaolosta
 • Platonin ideaoppi

5. Onko mieli ainetta?

 • mieli, aine
 • materialismi
  • elimonoiva materialismi
  • reduktiivinen materialismi
  • emergentti materialismi
 • idealismi
 • dualismi
 • kartesiolainen dualismi
 • monismi
 • pluralismi
 • Popperin maailma

Onko tahto vapaa?

Filosofinen vapaus

 • Determinismi
 • Fatalismi
 • IndeterminismiInhimillinen
Inhimillinen vapasu
 • Eksistentialismi