6. Argumentit kuntoon!

4. Tehtävä - käsitteelliset ristiriidat

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Yksi käsite- ja argumentaatioanalyysin tehtävistä on ristiriitojen osoittaminen. Ristiriita tarkoittaa kahden toisensa poissulkevan väitteen esittämistä samassa asiayhteydessä. Etsi keskustelun kantava ristiriita. Miten siitä pääsee eroon?

A: Ihminen saa hyödyntää eläimiä ruokavalion osana, tieteellisissä kokeissaan ja teollisuuden raaka-aineena.
B: Miksi?
A: Koska evoluutiohistoriansa myötä ihminen on kehittynyt lihaa syöväksi lajiksi, joka tarvitsee elintasostaan huolehtiakseen eläinten hyödyntämistä.
B: Entä jos avaruudesta saapuisi lihaa syövä laji, joka voisi nostaa elintasoaan ihmisiä hyödyntämällä, hyväksyisitkö sen?
A: En tietenkään. Ihminen on arvokkaampi kuin muut ihmisen hyödyntämät eläinlajit.
B: Millä perusteella ja millä tavoin?
A: Ihminen on älykkäämpi ja ansainnut kyvyillään oikeuden muiden eläinten hyödyntämiseen. Eivätkä tuotantoeläimet edes kykenisi elämään ilman ihmisen niitä varten rakentamia elinolosuhteita.
B: Miten tämä tilanne eroa ajatuskokeesta, jossa avaruusoliot kaappaavat vallan ihmisiltä ja alistavat heidät tuotantonsa raaka-aineeksi?
A: Minä olen ihminen ja puolustan ihmisiä, en avaruusolioita.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake