6. Argumentit kuntoon!

1. Mistä väite koostuu?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivu 46 ja tee alla oleva tehtävä.

Keksi seuraaville väitteille yksi perustelu, jonka vuoksi se voisi pitää paikkansa, ja yksi perustelu, jonka takia se ei voisi pitää paikkaansa.

a) Ihminen on eläin.b) Kaikki pitäisi jakaa tasan kaikkien ihmisten kesken.c) Koulunkänti on turhaa.d) On hyvä olla ystävällinen.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

2. Deduktiivinen ja induktiivinen päättely

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Lue oppikirjan sivut 47-48 ja 51 ja tee alla oleva tehtävä.

a)
Premissi 1. Maija-Riitta on blondi.
Premissi 2. Maija-Riitta on viisas.
Johtopäätös: Kaikki blondit ovat viisaita.
b)
Premissi 1. Kaikki blondit ovat viisaita.
Premissi 2. Maija-Riitta on viisas.
Johtopäätös: Maija-Riitta on blondi.c)
Premissi 1. Kaikki blondit ovat viisaita.
Premissi 2. Maija-Riitta on blondi.
Johtopäätös: Maija-Riitta on viisas.d)
Premissi 1. Kaikki viisaat ovat blondeja.
Premissi 2. Maija-Riitta on blondi.
Johtopäätös: Maija-Riitta on viisas.e)
Premissi 1. Kaikki viisaat ovat blondeja.
Premissi 2. Maija-Riitta on viisas.
Johtopäätös: Maija-Riitta on blondi.f)
Premissi 1. Maija-Riitta on viisas.
Premissi 2. Maija-Riitta on blondi.
Johtopäätös: Kaikki viisaat ovat blondeja.Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3. Argumentaatiovirhe

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tutustu argumentaatiovirheisiin sivuilla 52-53. Ja keksi niistä kaksi omaa esimerkkiä.

1.
2.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

4. Tehtävä - käsitteelliset ristiriidat

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Yksi käsite- ja argumentaatioanalyysin tehtävistä on ristiriitojen osoittaminen. Ristiriita tarkoittaa kahden toisensa poissulkevan väitteen esittämistä samassa asiayhteydessä. Etsi keskustelun kantava ristiriita. Miten siitä pääsee eroon?

A: Ihminen saa hyödyntää eläimiä ruokavalion osana, tieteellisissä kokeissaan ja teollisuuden raaka-aineena.
B: Miksi?
A: Koska evoluutiohistoriansa myötä ihminen on kehittynyt lihaa syöväksi lajiksi, joka tarvitsee elintasostaan huolehtiakseen eläinten hyödyntämistä.
B: Entä jos avaruudesta saapuisi lihaa syövä laji, joka voisi nostaa elintasoaan ihmisiä hyödyntämällä, hyväksyisitkö sen?
A: En tietenkään. Ihminen on arvokkaampi kuin muut ihmisen hyödyntämät eläinlajit.
B: Millä perusteella ja millä tavoin?
A: Ihminen on älykkäämpi ja ansainnut kyvyillään oikeuden muiden eläinten hyödyntämiseen. Eivätkä tuotantoeläimet edes kykenisi elämään ilman ihmisen niitä varten rakentamia elinolosuhteita.
B: Miten tämä tilanne eroa ajatuskokeesta, jossa avaruusoliot kaappaavat vallan ihmisiltä ja alistavat heidät tuotantonsa raaka-aineeksi?
A: Minä olen ihminen ja puolustan ihmisiä, en avaruusolioita.


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

5. Väittely

Valmistaudu väittelyyn. Oppikirjan sivulla 54 tehtävässä 1 on 12 väitettä. Valitse viisi väitettä ja kirjoita niistä itsellesi muistiin perusteluja puolesta ja vastaan.