2. Millaisia ovat filosofiset kysymykset?

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mitkä seuraavista ovat ja mitkä eivät ole filosofisia kysymyksiä? Perusteke.
a) Miksi Suomessa tuotetaan paljon naudanlihaa?

b) Onko lihan syöminen oikein?

c) Laitanko hautajaisiin mustan vai valkoisen mekon päälle?

d) Pukeutuuko lisa tyylikkäästi?

e) Mitä on tyyli?

f) Paljonko on 2+3?

g) Ovatko luvut 2 ja 3 olemassa?

h) Onko ulkona lunta?

i) Mistä voin tietää, onko ulkona lunta?

j) Mitä väite "On totta, että ulkona on lunta" tarkoittaa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Mihin filosofian osa-alueeseen seuraavat kysymykset liittyvät:
a) Mistä voin tietää, wetten ole tietokonepelin ohjailtava hahmo?

b) Voiko siitä, että lukiolainen Eero om ylimielinen, päätellä, että kaikki lukiolaiset ovat ylimielisiä?

c) Onko turvapaikan antaminen pakolaisille oikein?

d) Onko ihminen pohjimmiltaan yksin?

e) Onko verotus oikeudenmukiasta?

f) Olenko sama ihminen kuin 10 vuotta sitten?

g) Onko ferrari kaunis auto?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Katsotaan filosofiakahvilaa pitävän Emilia Lehtisen haastattelu ja pohditaan seuraavia kysymyksiä:

a) Millaisia filosofisia kysymyksiä itse muistat miettineesi lapsena?

b) Mitä vastaisit niihin nyt?

c) Miksi lapsia voi pitää hyvinä filosofeina? Entä miksi aikuisia?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohdittavaksi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Keksikää jokaisesta filosofian osa-alueesta jokin oma kysymys.

2. On sanottu, että filosofiassa hyvien kysymysten esittäminen on vielä tärkeämpää kuin vastaukset. Miksi?

3. Filosofinen pohdinta on arvokasta, mutta voiko siitä olla myös haittaa? Perustele.

4. Antiikin filosofien mukaan filosofia pohtii, mikä on hyvää, totta ja kaunista. Mikä filosofian osa-alue pohtii mitäkin?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake