14. Mitä on olemassa?

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Sanoja materialisti ja idealisti käytetään myös arkikielessä.
a) Kun arkikielessä sanomme, ettö Joni on materialisti, mitä tarkoitamme?

b) Kun arkikielessä sanomme, että Joni on idealisti, mitä tarkoitamme?

c) Miten sanojen materialismi ja idealismi arkikäyttö eroaa niiden metafyysisestä merkityksestä? Onko arkikielen ja metafysikan merkityksellä kuitenkin jokin yhteys?


Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Jos punaisesta ruususta otettaisiin pois kaikki sen ominaisuudet (ruusun tuoksu, muoto, väri jne.) jäisikö jäljelle jokin substanssi, johon ominaisuudet ovat kiinnittyneet?


Mitä tarkoittaa substanssi?

Mitä tarkoittaa ominaisuus?

Mitä tarkoittaa tietty ominaisuus?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Voitaisiinko tulevaisuudessa luoda robotteja, joita ei erota ihmisesta? Jos sinun pitäisi kehittää testi, jolla ihminen erotetaan koneesta, mitä asioita testaisit ja miten? Mitä pitää osata ja millainen pitää olla, jotta voi olla ihminen Käytä hyväksesi myös muissa oppiaineissa oppimaasi tietoa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake