12. Kant: rationalismin ja empirismin yhdistäjä

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohdi, onko olemassa kysymyksiä, joihin ihminen ei koskaan voi saada vastausta. Mitä ne olisivat?


Onko meillä mitään keinoja tietää, millaisena muut eläimet, vaikkapa koira tai ankerias, aistivat todellisuutta?
a) Miten niiden kokemus eroaa ihmisen todellisuudesta?

b) Kenen/minkä todellisuuskäsitys on lähinnä "oikeaa"? Perustele.


Kantin mukaan järjen a prioriset rakenteet ovat kaikilla ihmisillä samat.
a) Miksi ihmisillä kuitenkin on niin erilaisia käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta?

b) Millaiset peruskäsitykset toisaalta ovat kaikille yhteiset? Anna esimerkkejä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake