12. Kant: rationalismin ja empirismin yhdistäjä

4. Filosofoitavaa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Kantin mukaan järjen a prioriset rakenteet ovat kaikilla ihmisillä samat? Miksi ihmisillä kuitenkin on niin erilaisia käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta.?

b) Millaiset peruskäsitykset toisaalta ovat kaikille yhteiset? Anna Esimerkkejä.

c) Oletko varma, että olet ihminen. Edustaako varmuutesi tietoa vai pelkkää uskoa? Jos se edustaa tietoa, perustuuko tietosi järkeen vai kokemukseen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake