12. Kant: rationalismin ja empirismin yhdistäjä

Aistiharha

Etsi netistä esimerkki aistiharhasta (esim. hakusanalla “optical illusions”, “duck rabbit”, “dalmatian illusion”; lisäksi ks. kirjan kuva sivulta 58). Esittele valitsemasi aistiharha parille. Vertailkaa niitä ja keskustelkaa siitä, kumman aistiharha herättää enemmän kiinnostusta.

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Pohdi, onko olemassa kysymyksiä, joihin ihminen ei koskaan voi saada vastausta. Mitä ne olisivat?


Onko meillä mitään keinoja tietää, millaisena muut eläimet, vaikkapa koira tai ankerias, aistivat todellisuutta?
a) Miten niiden kokemus eroaa ihmisen todellisuudesta?

b) Kenen/minkä todellisuuskäsitys on lähinnä "oikeaa"? Perustele.


Kantin mukaan järjen a prioriset rakenteet ovat kaikilla ihmisillä samat.
a) Miksi ihmisillä kuitenkin on niin erilaisia käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta?

b) Millaiset peruskäsitykset toisaalta ovat kaikille yhteiset? Anna esimerkkejä.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

3. Kolme lainausta

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Kenen filosofin lainauksista on kyse. Perustele vastauksesi. Käytä apuna myös nettiä.
a)

b)

c)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

4. Filosofoitavaa

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

a) Kantin mukaan järjen a prioriset rakenteet ovat kaikilla ihmisillä samat? Miksi ihmisillä kuitenkin on niin erilaisia käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta.?

b) Millaiset peruskäsitykset toisaalta ovat kaikille yhteiset? Anna Esimerkkejä.

c) Oletko varma, että olet ihminen. Edustaako varmuutesi tietoa vai pelkkää uskoa? Jos se edustaa tietoa, perustuuko tietosi järkeen vai kokemukseen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake