1. Filosofia on ajattelun taitoa?

Vastaa seuraaviin tehtäviin

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Filosofian sanotaan olevan viisauden rakastamista. Miten eroavat toisistaan älykkyys, viisaus ja kirjaviisaus?

2. Keksi perusteita seuraavan väitteen puolesta ja sitä vastaan: "Kauan sitten eläneiden filosofien ajatuksiin tutustuminen on ajanhukkaa." Keksi yhteensä neljä perustelua.

3. Filosofi Karl Jaspers on tiivistänyt, että "filosofointi on sisäisen riippumattomuuden puolustamista kaikissa olosihteissa".
a) Mitä sisäinen riippumattomuus omassa elämässäsi voisi olla?

b) Millaisissa tilaiteissa olet huomannut mukautuneesi ryhmän mielipiteisiin vastoin omaa ajattelasi?

4. Miksi lukiolaisen pitää opiskella filosofiaa?

5. Miksi sinä ryhtyisit filosofoimaan? Käyttäisitkö filosofiaa mieluiten esimerkiksi maailman muuttamiseen tai oman elämän ymmärtämiseen? Tai houkutteleeko sinua enemmän ehkä oman ajattelun kehittäminen tai argumentaatiotaitojen oppiminen? Vai tuntuuko koko homma ihan turhalta? Perustele väitteesi.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake