10. Empirismi: Tietoa saadaan aisten

Tehtävä 1

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

1. Mitkä kouluaineesi ovat luonteeltaan empiirisiä? Perustele.

2. Pohdi, millaisia väitteitä ei koskaan voidan empiirisesti todistaa. Millaiset väitteet toisaalta vaativat havaintoja tuekseen?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tehtävä 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Empiristinen ajattelu ylestyi filosofiassa 1600-luvulta lähtien.
a) Ota selvää, mitä edistysaskelia eurooppalaisen luonnontieteen kehityksessä tapahtui 1600-1800-luvuilla.

b) Mitä tekemistä empiristisellä filosofialla on tieteen kehityksen kanssa?

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

tehtävä 3

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Selitä seuraavat termit:
a)a priori

b) a posteriori

c) tabula rasa

d) empirismi

e) järjen totuus

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake