ENA04

ENA4 - society and people


ENA04

Aihepiirit:

  1. Doing good
  2. Right or wrong?
  3. Media
  4. Making a better world
  5. Social issues

Kielioppi:

  1. vaillinaiset apuverbit
  2. indefiniittipronominit
  3. relatiivipronominit
  4. kansallisuussanat

Kurssin aikana käsitellään joka aihepiiristä vähintään yksi kappale sekä aihepiiriin liittyvä sanasto. Kappaleet 2, 3 ja 6 käsitellään tiistain ja keskiviikon tuntien aikana itsenäisesti luokkahuoneessa annettujen ohjeiden mukaan ja annetut tehtävät tarkistetaan omatoimisesti. Kuuntelutehtävät tehdään yhtäaikaa. Kappaleisiin liittyy myös suullisia ryhmätehtäviä, joista tehdään vertaisarviointi.

Jokaisesta kappaleesta sekä aihepiirisanastosta pidetään sanakoe, jonka saa tehdä, kun määrätyt tehtävät on tehty ja tarkastettu.

Muut kappaleet käsitellään opettajajohtoisesti.

Kielioppi käsitellään opettajajohtoisesti tuntien aikana ja jokaisen käsitellyn osion jälkeen pidetään koe. Kielioppia käsitellään myös ryhmätyömuotoisesti, jolloin ryhmät opettavat toisilleen kulloinkin käsiteltyä asiaa.


Kirjoitelmia kirjoitetaan kaksi, ja niiden aiheet löytyvät sivuilta 134-135. Toinen kirjoitelmista kirjoitetaan tunnilla, toinen palautetaan emendediin sovittuun päivään mennessä.

Kurssin alussa määrität itse, mihin arvosanaan pyrit tällä kurssilla ja teet tehtävät sen mukaisesti. Arvosanat määrittyvät tekemiesi tehtävien, sana- ja kielioppikokeiden, kirjallisten töiden, vertaisarviointien sekä koeviikolla olevan kokeen mukaan. Kurssikoe koostuu kuunteluista, tekstinymmärtämisestä, sanasto- ja kielioppitehtävästä sekä aineesta.

Kurssin lopussa täytät itsearviointilomakkeen ja päätät opettajan kanssa arvosanasi arviointikeskustelussa.Arvosana 4: itsenäisesti tehdyt tehtävät teet hutaisemalla ja/tai kopioimalla, ryhmätöissä et osallistu aktiivisesti. Sanakokeista arvosanoja 4-5. Tuntiaktiivisuus olematon. Kotitehtävät pääsääntöisesti tekemättä, kirjoitelmat palauttamatta tai reilusti myöhässä. Kurssikokeesta 4-5.

Arvosana 5-6: Itsenäisesti tehdyistä tehtävistä selviydyt ahkeralla työllä ja tarkastuksessa korjaat virheet tarvittaessa. Osallistut ryhmätöihin kykyjesi mukaan ja olet muutenkin aktiivinen tunneilla, et välttele englannin puhumista. Sanakokeista arvosanoja 5-6. Kotitehtävät yleensä tehty, kirjoitelmista selviät tasosi mukaan mutta palautat ne aina ajoissa. Kurssikokeesta 5-6.


ITSENÄISET TYÖT: teksti 2 tekstinymmärtämismoniste, tehtävät 2behi, sanasto tehtävät A-B

teksti 3 tekstinymmärtämismoniste, tehtävät 3bcfh

teksti 6 tekstinymmärtämismoniste, tehtävät 6cdhi


Arvosana 7-8: Itsenäiset työt teet huolella ja ryhmätöissä otat vastuuta. Olet aktiivinen tunneilla ja teet kotitehtävät lähes poikkeuksetta, et pelkää englannin puhumista. Sanakokeista arvosanoja 6-8. Kirjoitelmista saat hyviä arvosanoja ja palautat ne aina ajoissa. Kurssikokeesta 7-8.


ITSENÄISET TYÖT: teksti 2 tekstinymmärtämismoniste, tehtävät 2bdhi, sanasto tehtävät A-C

teksti 3 engage, tehtävät 3bcdfh

teksti 6 tekstinymmärtämismoniste, tehtävät 6acde


Arvosana 9-10: Itsenäiset työt teet huolella, kotitehtävät aina tehty. Tunneilla olet aktiivinen ja käytät englantia aina kun mahdollista. Ryhmätöissä otat vastuuta, sanakokeiden arvosanat 9-10. Kirjoitelmasi ovat omaperäisiä ja yleensä virheettömiä sekä tietenkin ajoissa palautettuja. Kurssikokeesta 9-10.


ITSENÄISET TEHTÄVÄT: teksti 2 tehtävät 2abdfghi, sanasto tehtävät A-C.

teksti 3 engage tehtävät 3bcdefh

teksti 6 tehtävät 6abcdefhi

arviointi: sanakokeet ja kirjoitelmat 50%
kielioppikokeet ja kurssikoe 50%