OHJAUS

MITÄ OHJAUS ON?

Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea opiskelijaa opinnoissaan ja auttaa häntä selviytymään lukio-opinnoistaan. Ohjauksella annetaan opiskelijalle työkalut omien opintojen suunnitteluun, toteutukseen ja itsearviointiin. Ohjaus antaa myös välineitä jatko-opintoihin ja työelämään.

Ohjaus on kaikkien opettajien tehtävä. Opinto-ohjaajalla on vastuu ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta, sekä käytännön järjestelyistä. Opettajat antavat ainekohtaista ohjausta ja tarvittaessa yhteistyössä opinto-ohjajaajan kanssa. Ryhmänohjaajat seuravat opiskelijan etenemistä ja ohjaavat opiskelija.


Ryhmänohjaajat lukuvuonna 2018 - 2019
1 vsk Mauri Hiltunen
2 vsk Anna Alatalo
3 - 4 vsk Heli Peltola