KERAMIIKKA

Posion lukio on keramiikkapainotteinen

Posion lukiossa voi kuvataiteen opiskelun lisäksi opiskella keramiikan opintoja. Kolmen vuoden aikana opiskelija voi valita useita keramiikkakursseja. Tarjolla on kymmenen erilaista kurssia. Kursseilla oppii ideoimaan, kokeilemaan, suunnittelemaan ja lopulta toteuttamaan valmiin keraamisen tuotteen. Koulussamme on erinomaiset mahdollisuudet harjannuttaa kättentaitoja ja taiteellista näkemystä. Opintojen loppusuoralla 3. vuosikurssilla opiskelija voi tehdä kuvataiteesta lukiodiplomin ja hyvin usein sen voi tehdä myös kolmiulotteisesti savesta.