Kansalaisopisto

Sinustako opettaja / ohjaaja kansalaisopistoon?

Koillis-Suomen kansalaisopistoilla – Kuusamon, Posion, Pudasjärven ja Taivalkosken kansalaisopistoilla on 2017-2018 yhteinen Opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke KOPPI – Koillisen opettajat oppiin, mikä osaltaan pyrkii helpottamaan opistojen opettajapulaa.

Keinoina hankkeessa ovat nykyisten opettajien taitojen monipuolistaminen kurssien avulla, mutta myös uusien opettajien saaminen pitkän linjan harrastajista tarjoamalla heille mm. ohjausvalmiuksia kehittävää koulutusta.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Posion kansalaisopistoon, 040-8012 401.