Varhaiskasvatuksen palveluohjaus - Servicehandledning inom småbarnspedagogik

Usein kysytyt kysymykset - Ofta frågade frågor

Hakemusten ja päätösten aikataulut

Kaikki hakemukset tehdään https://porvoo.daisynet.fi/eDaisy  Tammikuu - esiopetukseen ilmoittautuminen ja täydentävän varhaiskasvatuksen haku tammikuun aikana (esiopetusilmoitus) - esiopetukseen tulevien sisarusten hakemukset kannattaa tehdä sama...

Tidtabeller för ansökningar och beslut

Alla ansökningar görs via https://porvoo.daisynet.fi/eDaisy  Januari - anmälan till förskoleundervisningen samt ansökan om kompletterande småbarnspedagogik under januari månad. (anmälan till förskoleundervisning) - syskon till förskolebarn bör an...

Miten anon kerhopaikkaa? - Hur ansöka om klubbplats?

Maksutonta kerhoa haetaan sähköisen asioinnin kautta, varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksella valitaan hoitomuoto Päiväkoti ja seuraavaksi Kerhotoiminta, jolloin alue ilmaantuu. Kirjoita mielellään lisätietoihin tai kellonaikoihin mihin kerhoon ...

Miten palveluseteli toimii? - Hur fungerar det med servicesedel?

Varhaiskasvatuspaikka yksityiseen päiväkotiin haetaan suoraan heiltä ja päiväkodin omalla hakemuksella. Perhe ja yksityinen päiväkoti tekevät sopimuksen keskenään ja sen jälkeen perhe tekee palvelusetelihakemuksen ja tuloselvityksen Porvoon kaupun...

Miten otan paikan vastaan? - Hur tar jag emot platsen?

Saapuneessa sähköposti-ilmoituksessa on linkki eDaisyyn, jossa päätös on. Käytä tietokonetta tai tablettia, sekä Chrome-selainta. Puhelimen selaimessa ei monella näy oikein. Tarkista, että huoltajien ja lasten perustiedot ovat oikein, varsinkin ...

Voiko aloituspäivän siirtää ?- Kan man flytta startdatumet ?

Kyllä voi. Jos muutos koskee hakemusta, kannattaa ottaa yhteyttä koordinaattoreihin heti, kun tietää muutoksesta. Jos eDaisyssä olevan hakemuksen tila on vielä 'uusi', huoltaja voi itse muuttaa hakemuksessa olevat tiedot. Jos hakemuksen tilassa lu...

Entäs maksut? - Hur blir det med avgiften?

Maksu määräytyy perheen kanssa sovitun hoitoajan ja perheen bruttotulojen perusteella. Tuloselvitys tehdään varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään sen kuukauden aikana, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Laskutettava a...