Miten toimii sisäinen siirto? - Hur fungerar en inre förflyttning?

Jos lapsella on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, hän voi anoa sisäistä siirtoa toiseen kunnalliseen paikkaan täyttämällä eDaisyssä 'Muutosilmoitus' - 'Toive hoitopaikan vaihdosta'.

Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (elokuu ja tammikuu). Jos on kiireellinen tilanne (esim. muutto toiselle puolelle kaupunkia tai vuorohoitotarpeen loppumista), niin hakemukset käsitellään nopeammin.

- elokuun paikat haetaan viimeistään tammikuussa
- tammikuun paikat haetaan viimeistään elokuussa

Sisäisen siirroon hakemus huomioidaan pääsääntöisesti ennen ulkoista varhaiskasvatushakemusta.
Päätös hoitopaikan vaihdosta tulee näkyviin sähköiseen palveluun ja paikan vastaanottamisesta ilmoitetaan suoraan päiväkodinjohtajalle.
------------------------------------------------------------------------------------------
Om barnet har en kommunal plats, kan man ansöka om en inre förflyttning till en annan kommunal plats genom att via eDaisy fylla i en 'Ansökan om ändring' - 'Önskan om byte av vårdplats'.

Ansökningarna behandlas i huvudsak två gånger i året (augusti och januari). Om situationen är brådskande (ex flytt till andra sidan av staden eller behovet av skiftesvård upphör), behandlas ansökningarna snabbare. 

- augustis platser ansöks senast inom januari månad
- januaris platser ansöks senast inom augusti månad

Ansökan om inre förflyttning beaktas i regel före en yttre ansökan om plats inom småbarnspedagogik.
Beslutet om byte av vårdplats syns i den elektroniska tjänsten och mottagandet av platsen meddelas direkt åt daghemsföreståndaren.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä