Varhaiskasvatuksen palveluohjaus - Servicehandledning inom småbarnspedagogik

Usein kysytyt kysymykset - Ofta frågade frågor

Porvoon varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin eDaisyn ohjeetValitse hakemukselle oikea otsikko

Varhaiskasvatushakemus
- Haet lapselle varhaiskasvatuspaikkaa tai kerhopaikkaa täyttämällä varhaiskasvatushakemuksen. Täytä aina kaksi paikkatoivetta. Hakemuksen tietoja voi muuttaa, niin kauan kuin hakemuksen tila on ’uusi’. Lisätietoihin saa mielellään kirjata tietoja, jotka vaikuttaa paikan myöntämiseen tai esim. uusi tuleva osoite. Myös esiopetusikäiselle anotaan kesäksi varhaiskasvatusta tällä hakemuksella.
- Haet lapselle kielikylpypaikkaa päiväkoti Helmestä (5v. alkaen). Valitse alueeksi Kielikylpy/språkbad. Kirjoita lisätietoihin lapsen mahdolliset aikaisemmat sisarukset kielikylvyssä, jotta sisaroikeutta voidaan huomioida.

Esiopetusilmoitus
- Ilmoitat lapsesi esiopetukseen täyttämällä esiopetusilmoituksen. Samalla hakemuksella haet myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Hakemuksen tietoja voi muuttaa, niin kauan kuin tila on ’uusi’.


*Huomioithan, että jokaisesta varhaiskasvatukseen hakevasta ja esiopetukseen ilmoitettavasta lapsesta tehdään oma hakemus.
* Mikäli haet paikkaa useammalle lapselle yhtä aikaa, riittää että tulotiedot ilmoitetaan yhden lapsen hakemuksella. Voit myös tehdä tuloselvityksen myöhemmin, viimeistään aloituskuukauden aikana.
*Lapseenne liittyvistä varhaiskasvatuksen päätöksistä lähetetään tieto antamaanne sähköpostiosoitteeseen ja päätös on luettavissa eDaisy asioinnissa.
* Saatuanne päätöksen paikasta, teidän tulee hyväksyä se eDaisy asioinnissa 14vrk:n kuluessa tiedoksiantopäivästä
* Jos paikkaa ei ole hyväksytty ajoissa, katsotaan se vapautuneeksi.


Muutosilmoitus
on varhaiskasvatuspaikkaa koskeva muutosilmoitus:
* Osoitteen muutos
* Tuntirajavalinnan muutos
* Toive hoitopaikan vaihdosta
* Muu muutos (esim. perhekoko, nimi, työ- tai opiskelupaikka)

Palvelusetelihakemus
Liitä hakemukseen yksityisen päiväkodin kanssa tehty kirjallinen sopimus sekä perheen tulotiedot. Hakemus tehdään mahdollisimman ajoissa ennen varhaiskasvatuksen alkua.

Tuloselvitys
- Asiakasmaksuun liittyvät tulotiedot voit ilmoittaa skannattuna liitteenä suoraan hakemuksella tai toimittamalla ne myöhemmin sähköisellä tuloselvityksellä.
* Huomioithan että mikäli et hyväksy korkeinta varhaiskasvatusmaksua on tulotiedot ilmoitettava varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä. Muussa tapauksessa laskutamme palvelusta korkeimman lakisääteisen maksun.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös voidaan tehdä olemassa olevilla tulotiedoilla, kun paikka on vahvistettu vastaanotetuksi.
Linkkilistalta löydät lisätietoa ja voimassaolevat asiakasmaksuperusteet.

Irtisanomisilmoitus
- Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisilmoitus: Voit irtisanoa useamman lapsesi paikan samalla ilmoituksella. Irtisanomisilmoitus tehdään viimeistään kaksi viikkoa ennen palvelun loppumista.


Varhaiskasvatuspaikan hakemiseen liittyvissä kysymyksissä lisätietoa Usein kysytyt kysymykset otsikon alta.


More information; Daisy bulletin to guardians 010819.docx

Liitteet:

Lisäohjeita

Instruktioner för användning av småbarnspedagogikens elektroniska onlinetjänst eDaisy i BorgåVälj rätt rubrik för ansökan

Ansökan om småbarnspedagogik
- Du kan ansöka om plats inom småbarnspedagogik genom att fylla i en ansökan om småbarnspedagogik. Fyll alltid i två önskemål om plats. Uppgifterna i ansökan kan ändras så länge statusen på ansökan är ”ny”. I tilläggsuppgifter får man gärna skriva sådant som kan påverka vilken plats beviljas eller ex. den nya blivande adressen. På denna ansökan ansöker man också om sommarvård för ett förskolebarn.

Anmälan till förskoleundervisning
- Du anmäler ditt barn till förskoleundervisning genom att fylla i denna. Med samma ansökan kan du också ansöka om kompletterande småbarnspedagogik för förskoleundervisningen. Anmälans uppgifter kan ändras så länge blankettens status är ”ny”.

*Observera att det görs en enskild ansökning gällande varje barn till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen
*Om du ansöker om en plats inom småbarnspedagogik för fler än ett barn räcker det att inkomstinformationen meddelas i endast en av ansökningarna. Du kan också göra en inkomstutredning senare, senast under den månaden då småbarnspedagogiken börjar.
*Beslut gällande småbarnspedagogik för ert barn skickas till den e-postadress ni angett och beslutet är läsbart i eDaisy.
* Efter att ha fått ett beslut gällande platsen för småbarnspedagogik skall den godkännas av vårdnadshavaren i eDaisy inom 14 dagar.
* Ifall beslutet gällande småbarnspedagogiken inte godkänns i tid av vårdnadshavare, anses den vara frigiven.


Anmälan om ändring
- Ansökan om ändringar gällande småbarnspedagogik s.s
* Förändring av adress
* Förändring av avgiftsklass
* Önskan om byte av vårdplats
* Övriga förändringar (t.ex. familjestorlek, namn, arbets- eller studieplats)


Ansökan om servicesedel
Lägg till bilagan av kontraktet som skrivits med den privata serviceproducenten samt familjens inkomster. Ansökan bör göras i god tid före småbarnspedagogiken börjar.

Inkomstutredning
.- Inkomstbilagorna angående utredning för kundavgift kan skannas direkt som bilaga till ansökan om småbarnspedagogik eller genom att skicka dem senare via denna elektroniska inkomstredogörelse.

*Observera att ifall du inte accepterar den högsta möjliga kundavgiften för småbarnspedagogik, måste inkomstutredningen göras senast i slutet av den månad som småbarnspedagogiken har börjat. I övriga fall fakturerar vi högsta lagstadgade avgift för tjänsten.
*Beslut gällande avgiften av småbarnspedagogiken kan göras med befintliga inkomstutredningar, när platsen bekräftats som mottagen.
-För mer information om kundavgifter, se Länklistan 

Anmälan om uppsägning
- Uppsägning av platsen: Du kan säga upp småbarnspedagogik- eller förskoleundervisningsplatsen för flera barn via samma ansökan. Anmälan om uppsägning skall göras senast två veckor före tjänsten önskas ta slut.Mer information om hur du ansöker om småbarnspedagogik finns under rubriken Ofta frågade frågor.

Liitteet:

Mera information

Hakemusten ja päätösten aikataulut


Tammikuu

- esiopetukseen ilmoittautuminen ja täydentävän varhaiskasvatuksen haku tammikuun aikana (esiopetusilmoitus)
- esiopetukseen tulevien sisarusten hakemukset kannattaa tehdä samanaikaisesti (varhaiskasvatushakemus)
- syksyn sisäiset siirrot kunnallisesta palvelusta toiseen haetaan viim. 31.tammikuuta (muutosilmoitus-toive hoitopaikan vaihdosta)

Helmikuu
- esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuspaikan hakeminen kesäajaksi; 1.kesäkuuta - koulun alkuun (varhaiskasvatushakemus)
- nykyisten kerholasten kerhohakemus syksyä varten (varhaiskasvatushakemus)

Maaliskuu
- syksyn esiopetuspäätökset lähetetään tiedoksi viim.vk.14 (jos ei muuta tiedoteta)
- toissijaista esiopetuspaikkaa perusteluineen haetaan 2 viikon sisällä (esiopetusilmoitus)
- myönnetään esiopetuksen aloittavien sisarusten varhaiskasvatuspaikat syksyksi
- syksyn varhaiskasvatuspaikkojen haku viim. 31.maaliskuuta (varhaiskasvatushakemus)
- 5v. kielikylpypaikan haku viim.31.maaliskuuta sekä mahdolliset sisarukset (varhaiskasvatushakemus)
- myönnetään tällä hetkellä esiopetuksessa olevalle varhaiskasvatusta kesäajaksi

Huhtikuu
- myönnetään 5v. kielikylpypaikat sekä sisarusten varhaiskasvatuspaikat
- myönnetään toissijaiset esiopetuspaikat
- myönnetään paikat sisäisille siirroille
- syksyn kerhojen haku viim.30. huhtikuuta

Toukokuu
- myönnetään elo- syyskuun varhaiskasvatuspaikat päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon
- myönnetään syksyn kerhopaikat

Elokuu
- vuodenvaihteen sisäiset siirrot kunnallisesta palvelusta toiseen haetaan viim. 31.elokuuta (muutosilmoitus-toive hoitopaikan vaihdosta)
- vuodenvaihteen varhaiskasvatuspaikkojen haku viim. 31.elokuuta (varhaiskasvatushakemus)

Lokakuu
- myönnetään vuodenvaihteen paikat sisäisille siirroille

Marraskuu
- myönnetään vuodenvaihteen varhaiskasvatuspaikat viim.vk.46, jos hakemus on tehty hyvissä ajoin. Muulloin marraskuun aikana.

Tidtabeller för ansökningar och beslut


Januari

- anmälan till förskoleundervisningen samt ansökan om kompletterande småbarnspedagogik under januari månad. (anmälan till förskoleundervisning)
- syskon till förskolebarn bör ansöka om plats inom småbarnspedagogik samtidigt (ansökan om småbarnspedagogik)
- ansökan för höstens inre förflyttningar från en kommunal plats till en annan skall göras senast den 31.1 (anmälan om ändring)

Februari
- ansökan om småbarnspedagogik för sommaren (1.6-…) för ett nuvarande förskolebarn (ansökan om småbarnspedagogik)
- nuvarande klubbarns klubbansökan för hösten (ansökan om småbarnspedagogik)

Mars
- besluten om förskoleundervisningsplats för hösten delges senast vecka 14
- ansökan om sekundär förskoleundervisningsplats med motivering, bör göras inom två veckor (anmälan till förskoleundervisning)
- beslut om platser för förskolebarnens syskon delges inom mars månad
- höstens platser inom småbarnspedagogik skall ansökas senast 31 mars. (ansökan om småbarnspedagogik)
- nuvarande förskolebarnets småbarnspedagogik för sommaren beviljas

April
- språkbadsplatserna på finska beviljas samt plats inom småbarnspedagogik för deras syskon.
- sekundära förskoleundervisningsplatser beviljas
- beslut om inre förflyttningar delges
- höstens klubbplatser skall ansökas senast 30 april

Maj
- platser inom småbarnspedagogik i daghem och familjedagvård för augusti och september beviljas
- höstens klubbplatser beviljas

Augusti
- inre kommunal förflyttning från årsskiftet ska ansökas senast 31.8 (ansökan om ändring)
- årsskiftets platser inom småbarnspedagogik skall ansökas senast 31.8 (ansökan om småbarnspedagogik)

Oktober
- beslut om inre förflyttningar vid årsskiftet delges

November
- platser inom småbarnspedagogik vid årsskiftet beviljas senast vecka 46 om ansökan inlämnats i tid. Annars under november månad.

Miten anon kerhopaikkaa? - Hur ansöka om klubbplats?

Maksutonta kerhoa haetaan sähköisen asioinnin kautta, varhaiskasvatushakemuksella. Hakemuksella valitaan hoitomuoto Päiväkoti ja seuraavaksi Kerhotoiminta, jolloin alue ilmaantuu. Kirjoita mielellään lisätietoihin tai kellonaikoihin mihin kerhoon ensisijaisesti haette. Enemmän tietoa kerhoista löytyy Kerhot - Klubbar otsikon alta.
Syskyn kerhopaikkoja saa mielellään hakea maaliskuun aikana.

------------------------------------------------------------------------------
Ansökan till de avgiftsfria klubbarna, görs via den elektroniska tjänsten, på ansökan om småbarnspedagogik. I ansökan väljer man vårdform Daghem och till nästa Klubbverksamhet, då området uppenbarar sig. Skriv gärna i tilläggsuppgifter eller vid klockslag vilken klubb ni i första hand ansöker till. Mera info om de olika klubbarna finns under rubriken Kerhot - Klubbar.
Till höstens klubbar får man gärna ansöka inom marsmånad.


Miten toimii sisäinen siirto? - Hur fungerar en inre förflyttning?

Jos lapsella on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, hän voi anoa sisäistä siirtoa toiseen kunnalliseen paikkaan täyttämällä eDaisyssä 'Muutosilmoitus' - 'Toive hoitopaikan vaihdosta'.

Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa (elokuu ja tammikuu). Jos on kiireellinen tilanne (esim. muutto toiselle puolelle kaupunkia tai vuorohoitotarpeen loppumista), niin hakemukset käsitellään nopeammin.

- elokuun paikat haetaan viimeistään tammikuussa
- tammikuun paikat haetaan viimeistään elokuussa

Sisäisen siirroon hakemus huomioidaan pääsääntöisesti ennen ulkoista varhaiskasvatushakemusta.
Päätös hoitopaikan vaihdosta tulee näkyviin sähköiseen palveluun ja paikan vastaanottamisesta ilmoitetaan suoraan päiväkodinjohtajalle.
------------------------------------------------------------------------------------------
Om barnet har en kommunal plats, kan man ansöka om en inre förflyttning till en annan kommunal plats genom att via eDaisy fylla i en 'Ansökan om ändring' - 'Önskan om byte av vårdplats'.

Ansökningarna behandlas i huvudsak två gånger i året (augusti och januari). Om situationen är brådskande (ex flytt till andra sidan av staden eller behovet av skiftesvård upphör), behandlas ansökningarna snabbare. 

- augustis platser ansöks senast inom januari månad
- januaris platser ansöks senast inom augusti månad

Ansökan om inre förflyttning beaktas i regel före en yttre ansökan om plats inom småbarnspedagogik.
Beslutet om byte av vårdplats syns i den elektroniska tjänsten och mottagandet av platsen meddelas direkt åt daghemsföreståndaren.

Toissijainen esiopetuspaikka - sekundär förskoleundervisningsplats

Esiopetuspaikat myönnetään lapsen osoitteen mukaisesti tulevan lähikoulun periaatteella. Jos huoltajat toivovat toista esiopetuspaikkaa, sitä voi anoa otsikolla: Esiopetusilmoituksella, ensimmäisen päätöksen tultua. Hakemukselle voi kirjata syyt, miksi muutosta haetaan.
Tosisijainen esiopetuspaikka myönnetään, jos esiopetusryhmässä on tilaa. Toissijainen esiopetuspaikka ei oikeuta koulukuljetukseen eikä automaattisesti oikeuta paikkaa toisesta lähikoulusta.

--------------------------------------------------------------------
Förskoleundervisningsplatserna beviljas enligt adressen och den blivande närskolan. Om vårdnadshavaren önskar en annan förskoleplats, kan man ansöka den via rubriken: Anmälan till förskoleundervisning, efter att det första beslutet har kommit som kännedom. På ansökan kan man motivera orsaken.
Sekundär förskoleplats beviljas om det finns lediga platser i gruppen. Sekundär förskoleplats ger inte rätt till skolskjuts eller automatiskt plats i en annan närskola.

Miten anoa kesäksi hoitopaikka esikoululaiselle? / Hur ansöka om plats åt ett förskolebarn till sommaren?

Esiopetuspaikka on myönnetty 31.5. asti. Jos perheellä tarvetta varhaiskasvatukselle kesän ajaksi, niin sitä anotaan eDaisyn kautta - otsikko Varhaiskasvatushakemus, viimeistään helmikuun aikana.

Hakemukseen täytetään aloituspäiväksi 1.6. ja lopetuspäiväksi kirjataan lisätietoihin (viimeinen päivä kun eskarilainen on varhaiskasvatuksessa). Jos viimeinen päivä ei ole tiedossa, paikka myönnetään viimeiseen arkipäivään ennen koulun alkua ja huoltaja tekee erillisen Irtisanomisilmoituksen eDaisyssä, kun lopetuspäivä on varmistunut, jos päivämäärä on eri kuin päätöksessä.
Palveluntarvetta valittaessa on huomioitava että ilmainen esiopetus (4h) loppuu 31.5.

Kesän varhaisksvatuspaikka myönnetään maaliskuun aikana ja sen jälkeen perhe voi varata läsnäolopäiviä DaisyNetissä kesäksi sekä ilmoittaa lomapäivistä.

---------------------------------------------------------------------------

Förkoleundervisningsplatsen är beviljad tom. 31.5. Om familjen har behov av småbarnspedagogik under sommaren, görs en ansökan i eDaisy - under rubriken Ansökan om Småbarnspedagogik, senast under februari månad.

I ansökan fylls startdatum från den 1.6 och slutdatum skrivs in i tilläggsuppgifter (den dagen då barnet är sista dagen i småbarnspedagogik). Om man inte vet den sista vårddagen, görs beslutet till datumet för den sista vardagen före skolan börjar och vårdnadshavaren gör sedan en skild Anmälan om Uppsägning i eDaisy när slutdatumet är klart, om datumet är annat än på beslutet.
När man väljer vårdbehov, bör man beakta att den avgiftsfria förskoleundervisningen (4h) slutar den 31.5.

Småbarnspedagogik för sommarmånaderna beviljas under mars månad och efter det kan familjen boka närvarodagar i DaisyNet samt meddela om semesterdagar.

Saako toivoa, mihin päiväkotiin haluaa? - Får man önska till vilket daghem man vill?

Kyllä.
Hakemukseen on tärkeää laittaa 2 toivetta varhaiskasvatusyksiköstä, esim. perhepäivähoitoalue tai päiväkodin nimi. Palvelukoordinaattorit huomioivat aina perheen toiveet, mutta eivät aina pysty niitä toteuttamaan. Jos koordinaattori joutuu tarjoamaan muuta vaihtoehtoa, kuin mitä perhe on toivonut, esim. perhepäivähoitoa päiväkodin sijaan, yksityistä päiväkotia kunnallisen sijaan tai päiväkotia työmatkan varrella tai toisella alueella, koordinaattori on yhteydessä perheeseen ja keskustelee asiasta. Jos paikka ei järjesty perheen toivomasta toimintayksiköstä, pyritään se ensisijaisesti järjestämään lähialueen toisesta päiväkodista, eikä koordinaattori ota erikseen perheeseen yhteyttä.

Paikkaa myönnettäessä otetaan huomioon
  • asiakkaan toive
  • lähialueen paikkatilanne
  • kieli
  • lapsiryhmien toimivuus
  • lapsen tuleva esiopetuspaikka
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Javisst.
På ansökan är det viktigt att skriva in 2 önskemål angående enhet inom småbarnspedagogiken ex området för familjedagvård eller daghemmets namn. Servicekoordinatorerna beaktar alltid familjens önskemål, men kan dock inte alltid genomföra dem. Om koordinatorn blir att erbjuda ett helt annat alternativ än vad familjen önskat ex familjedagvård istället för daghem, privat daghem istället för kommunalt eller ett daghem som ligger vid arbetsvägen i ett annat område - är koordinatorn i kontakt med familjen. Om koordinatorn ordnar plats på ett annat daghem som ligger i närområdet, kontaktas familjen inte skillt.

Vid beviljandet av platsen beaktas:

• kundens önskemål
• situationen då det gäller lediga platser i det närliggande området
• språk
• att barngrupperna ska vara fungerande
• barnets kommande förskoleplats


Miten palveluseteli toimii? - Hur fungerar det med servicesedel?

Varhaiskasvatuspaikka yksityiseen päiväkotiin haetaan suoraan heiltä ja päiväkodin omalla hakemuksella. Perhe ja yksityinen päiväkoti tekevät sopimuksen keskenään ja sen jälkeen perhe tekee palvelusetelihakemuksen ja tuloselvityksen Porvoon kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Kunta myöntää palvelusetelin, joka maksetaan suoraan palveluntuottajalle.
Perheen tulot vaikuttavat heiltä perittävään omavastuuosuuteen ja palvelusetelin suuruuteen. Asiakasmaksu on periaatteessa samansuuruinen kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Till ett privat daghem ansöker man genom att kontakta daghemmet direkt och fylla i deras egen ansökan. När familjen blivit beviljad en plats, görs ett kontrakt mellan familjen och det privata daghemmet. Familjen gör efter det en ansökan om servicesedel och gör en inkomstutredning via Borgå stads websidor. Kommunen beviljar automatiskt en servicesedel, som betalas direkt till det privata daghemmet. Familjens inkomster påverkar självriskandelen och storleken på servicesedelns värde. Klientavgiften är i princip samma storlek som inom komunal småbarnspedagogik.

Milloin saan tietää saiko lapsi paikan? - När får jag veta om barnet har fått plats?

Koordinaattori myöntää paikan 1-3kk ennen toivottua aloituspäivää ja päätös näkyy sähköisessä palvelussa eDaisyssä.. Kiireellisissä tapauksissa päätös tehdään heti, kun varhaiskasvatuspaikka on varmistunut.

Elokuussa ja syyskuun alussa aloittavat lapset saavat päätöksen toukokuun aikana.
Tammikuussa aloittavat lapset saavat päätöksen viimeistään vk. 46.

Esiopetuspäätökset tehdään viimeistään vk. 14.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koordinatorn beviljar platsen 1-3 mån före önskat startdatum och beslutet syns i den elektroniska tjänsten eDaisy. I brådskande fall, görs beslutet genast då platsen inom småbarnspedagogik har fastställts.

De barn som börjar i augusti och i början på september får sina beslut under maj månad.
De barn som börjar i januari får beslut om platsen senast vecka 46.

Förskolebesluten görs senast v.14.

Miten otan paikan vastaan? - Hur tar jag emot platsen?


Saapuneessa sähköposti-ilmoituksessa on linkki eDaisyyn, jossa päätös on.
Käytä tietokonetta tai tablettia, sekä Chrome-selainta. Puhelimen selaimessa ei monella näy oikein.
Tarkista, että huoltajien ja lasten perustiedot ovat oikein, varsinkin sähköpostiosoitteet.
Paikka vastaanotetaan HAKEMUKSET-välilehdeltä, jossa vihreä ja punainen täppä vastaanottamista varten.

Kun kyseessä on sisäisestä siirrosta (kunnallisesta paikasta toiseen kunnalliseen paikkaan), niin vastaanottoilmoitus tehdään suoraan viestillä päiväkodinjohtajalle.

Det inkommande e-postmeddelandet har en länk till eDaisy där beslutet finns.
Använd en dator eller surfplatta samt Chrome-webbläsaren. Webbläsaren i telefonen visar inte korrekt.
Kontrollera att era grundläggande uppgifter för vårdnadshavare och barn är korrekta, särskilt e-postadresser.
Platsen mottages via mellanbladet ANSÖKNINGAR med en grön och röd punkt för mottagning.

Då det är fråga om en inre förflyttning (från en kommunal plats till en annan), görs mottagandet av platsen som ett meddelande direkt till daghemsföreståndaren.Mitä jos en ota paikkaa vastaan? - Vad händer om jag inte tar emot platsen?

Jos ei ota myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa vastaan (ilmoitus eDaisyn kautta), menettää oikeuden siihen paikkaan. Uusi paikka voidaan myöntää aikaisintaan neljän kuukauden päästä,kunhan perhe täyttää uuden hakemuksen.

On myös mahdollista ottaa myönnetty paikka vastaan ja tehdä sisäisen siirron hakemus eDaisyn kautta, toivottuun varhaiskasvatusyksikköön. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om man inte tar emot den beviljade platsen inom småbarnspedagogik (anmäls via eDaisy), förfaller rättigheten till den platsen. En ny plats kan tidigaste beviljas efter fyra månader, om familjen gör genast en ny ansökan.

Det är också möjligt att ta emot den beviljade platsen och göra en ny ansökan om intern förflyttning via eDaisy till den önskade enheten.

Voiko aloituspäivän siirtää ?- Kan man flytta startdatumet ?

Kyllä voi.
Jos muutos koskee hakemusta, kannattaa ottaa yhteyttä koordinaattoreihin heti, kun tietää muutoksesta. Jos eDaisyssä olevan hakemuksen tila on vielä 'uusi', huoltaja voi itse muuttaa hakemuksessa olevat tiedot. Jos hakemuksen tilassa lukee 'käsittelyssä' tietoja ei enää voi huoltajan toimesta muuttaa. Koordinaattorit voivat kirjata muutostietoja hakemukseen.
Aloituspäivämäärä on se päivä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Ilmainen harjoittelujakso on ennen sitä.

Jos lapselle on jo myönnetty varhaiskasvatuspaikka, aloituspäivää voi siirtää 1 kuukaudella eteenpäin varhaiskasvatuspäätöksessä ilmoitetusta päivämäärästä. Uusi aloituspäivämäärä ilmoitetaan siihen varhaiskasvatusyksikköön, mistä paikka on myönnetty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, det kan man.
Om ändringen gäller startdatumet på ansökan, skall man kontakta koordinatorn genast när man vet om ändringen. Om ansökans status i eDaisy är 'ny' kan vårdnadshavaren själv ändra ansökans uppgifter. Om statusen är 'processerar' kan inte vårdnadshavaren ändra information mera. Koordinatorn kan skriva in information om ändringar på ansökan.
Startdatum räknas från den dagen då barnet börjar i småbarnspedagogiken. Den avgiftsfria mjuklandningen är före.

Om barnet redan beviljats en plats inom småbarnspedagogiken, så kan datum för start flyttas en månad framåt, från det datum som står på servicebeslutet. Detta meddelas till den enheten där platsen är beviljad.

Voiko palveluntarvetta muuttaa hoidon alkaessa? - Kan man ändra vårdbehovet när vården börjat?

Kyllä voi.
Palveluntarve ei välttämättä ole aina tiedossa hakemusta tehtäessä tai perheen tilanne voi muuttua, kun varhaiskasvatus alkaa. Sopimusta voi muuttaa, jos huomaa, että se ei vastaa tarvetta. Muulloin palvelusopimus on voimassa vähintään 3kk. Palvelutarpeen muutoksesta voi keskustella päiväkodinjohtajan kanssa ja anoa eDaisyn kautta --> Muutosilmoitus --> Tuntirajavalinnan muutos. Uusi palveluntarve astuu voimaan aina kuukauden alusta. 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ja, det kan man.
Behovet av service är kanske inte alltid så klart när man ansöker om småbarnspedagogik. Familjens behov kan också hinna ändra innan barnet börjar. Man kan ändra på avtalet i början, om man märker att den inte stämmer med det behov man har. Annars är avtalet alltid minst 3mån i kraft. Detta kan man diskutera med daghemsföreståndaren och ansöka via eDaisy --> Anmälan om ändring --> Förändring av val om timmesbegränsningar. Det nya servicebehovet träder alltid i kraft från månadens början.

Entäs maksut? - Hur blir det med avgiften?

Maksu määräytyy perheen kanssa sovitun hoitoajan ja perheen bruttotulojen perusteella. Tuloselvitys tehdään varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään sen kuukauden aikana, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Laskutettava aika alkaa siitä päivästä, kun lapsi virallisesti on ilmoitettu aloittavan varhaiskasvatuksessa. Maksupäätös näkyy sähköisessä palvelussa ja laskutus tapahtuu kerran kuukaudessa jälkikäteen. Enemmän tietoa löytyy nettisivuilta (kts.Linkkilista)

Hoitojan mukainen maksu peritään seuraavasti h/kk
• 0 – 84 h, 60 %
• 85 – 105 h, 70 %
• 106 – 126 h, 80 %
- 127 - 146 h, 90%
• 147h ja yli, 100 %

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agviften baserar sig på behovet av service och familjens inkomst. Inkomstutredningen görs via stadens websidor under den månad, som barnet börjar inom småbarnspedagogiken. Avgifter börjar rulla från den dagen, då barnet har sin officiella första dag. Avgiftsbeslutet syns i den elektroniska tjänsten och fakturan betalas alltid i efterhand. Mera info finns på websidan (se Länklistan)

Det finns fem olika serviceavtal h/mån;
• 0 – 84 h, 60 %
• 85 – 105 h, 70 %
• 106 – 126 h, 80 %
- 127 - 146 h, 90%
• 147h och över, 100 %

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä