Linkki ePerusteisiin / Länk till eGrunder

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallinen suunnitelma löytyvät ePerusteista. Suunnitelmia voi lukea ePerusteissa. Sivun vasemmassa laidassa on sininen "kampa", josta suunnitelma aukeaa luvuittain. Pdf-dokumentin lataaminen ei ole mahdollista ePerusteissa.
Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan tästä.

Grunderna och den lokala planen för småbarnspedagogik finns i eGrunder. Ni kan bara läsa planer men inte ladda ner pdf-dokumentet. Det finns en blå "kam" på vänster av sidan, från vilken planen öppnas i kapitel. Borgå stads plan för småbarnspedagogik via den här länken