Varhaiserityiskasvatus Specialdagvården

Tervetuloa Välkommen

Olet tullut varhaiserityiskasvatuksen sivuille. Löydät täältä yhteystiedomme sekä yleisimpiä lomakkeita.

Du har kommit till specialdagvården sidor. Här hittar du våra kontaktuppgifter samt de vanligaste blanketterna.


lekande barn.png

Erityinen tuki Porvoossa

Porvoon kaupungin varhaiskasvatuksessa tukea tarjotaan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Tukea tarvitsevan lapsen sijoituksessa huomioidaan lapsiryhmän koko tai henkilökunnan määrä.

Särskilt stöd i Borgå

Inom småbarnspedagogiken i Borgå stad erbjuds stöd i daghemmen eller familjedagvården. Vid placeringen av barn med behov av stöd beaktas gruppstorleken eller personal antalet.