Perhekahvilat ja -puistot - Familjekaféer och parkverksamhet suljettu/stängt 16.3.-31.7.2020

Tervetuloa - Välkommen!

Avoin toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja. Tavoitteena on tarjota lapsille varhaiskasvatusta ja tukea perheitä arjessa. Maksuton toiminta on tarkoitettu perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

Öppna verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik. Målsättningen är att erbjuda småbarnspedagogiken för barnen och stöda familjerna i deras vardag. Avgiftsfri verksamhet är avsedd för familjer med barn under skolåldern.


avoimet.varhaiskasvatuspalvelut@porvoo.fi
oppnatjanster.smabarnspedagogik@borga.fi

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

.