Perhekahvilat ja -puistot, ohjatut vertaisryhmät - Familjecaféer och parkverksamhet, handledda föräldragrupper

Tervetuloa - Välkommen!

Avoin toiminta on osa kaupungin varhaiskasvatuspalveluja ja tavoitteena on tukea perheitä arjessa. Maksuton toiminta on tarkoitettu perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia.

Öppna verksamheten är en del av stadens tjänster för småbarnspedagogik och målsättningen är att stöda familjerna i deras vardag. Avgiftsfri verksamhet är avsedd för familjer med barn under skolåldern.

avoimet.varhaiskasvatuspalvelut@porvoo.fi
oppnatjanster.smabarnspedagogik@borga.fi

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

.