Perhepäivähoito -Familjedagvård

Perhepäivähoito - Familjedagvård

Perhepäivähoidossa lapset saavat yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta pienessä ryhmässä. Perhepäivähoito tapahtuu yleensä hoitajan omassa kodissa.
Perhepäivähoidossa on kokopäiväpaikkoja sekä suomen- että ruotsinkielellä alle kouluikäisille lapsille ja osapäiväpaikkoja esikoululaisille ja koululaisille.

I familjedagvård barnen får individuell vård, utbildning och undervisning i en liten grupp. Familjedagvården sker i familjedagvårdarens eget hem.
Familjedagvården erbjuder svenska och finska heldagsplatser under skolåldern. Halvdagsplatser för förskole- och skolbarn.

Ohjaus ja valvonta - ledning och övervakning

Sanna Hänninen, puh: 040-489 1977
Varhaiskasvatuksenohjaaja - ledare för småbarnspedagogik


Suomenkielinen perhepäivähoito, kunnallinen
Svenskspråkig familjedagvård, kommunal
Yksityinen perhepäivähoito - privat familjedagvård

Client service also in English