Peippolan päiväkoti - Pepot daghem

Välkommen till Pepot daghem! Tervetuloa Peippolan päiväkotiin!

Pepot daghem erbjuder småbarnspedagogik på svenska och förskoleundervisning på svenska och finska. 1.4.2017 flyttade vi till tillfälliga utrymmen på Bäckgatan 12 där vi har fyra grupper med småbarnspedagogik på svenska och två finska förskolegrupper. De svenskspråkiga förskolegrupperna verkar i samma utrymmen som Näse skola på adressen Institutgränd 6.

Peippolan päiväkoti tarjoaa ruotsinkielistä varhaiskasvatusta sekä ruotsin- ja suomenkielistä esiopetusta. 1.4.2017 muutimme tilapäisiin tiloihin osoitteeseen Purokatu 12, jossa toimii neljä ruotsinkielistä varhaiskavatusryhmää sekä kaksi suomenkielistä esiopetusryhmää. Ruotsinkielinen esiopetus toimii samassa tilassa kun Näse skolan, osoitteessa Opistokuja 6.

Aktuellt / Ajankohtaista

Pepot flyttar och byter namn
Pepot daghem flyttar till Ishockeyvägen och slås ihop med de kvarvarande svenska grupperna. I samband med det kommer daghemmet att byta namn till daghemmet Skogsstjärnan. Den 4-6.6 flyttas sakerna från Pepot till Ishockeyvägen och den 7.6 ställer personalen de nya grupperna i ordning. Daghemmet är stängt och reservvården sker på Ishockeyvägen den 7.6. På fredagen den 8.6 öppnar vi dörrarna för alla där och heter då Skogsstjärnan. Grupperna kommer också att byta namn. På hösten kommer vi att ha två små finska förskolegrupper (Aallot och Laineet) som i november flyttar till Tolkkisten koulu. De övriga grupperna är svenskspråkiga. Vi kommer att ha tre grupper för 3-5-åringar (Rönnbär, Hallon och Smultron) och tre eller fyra grupper (beroende på behovet) för under 3-åringar (Lingon, Blåbär och Krusbär och vid behov Körsbär). De svenskspråkiga förskolegrupperna (Hjortron och Tranbär) finns i Näse skola.

Telefonnumren är desamma som tidigare och ännu i detta skede gruppernas e-post adresser. Vi meddelar när gruppernas e-postadresser ändrar.

Peippolan päiväkoti muuttaa ja vaihtaa nimeä

Peippolan päiväkoti muuttaa Jääkiekkotielle ja yhdistyy siinä olevien ruotsinkielisten ryhmien kanssa. Muuton yhteydessä nimi vaihtuu Päiväkoti Metsätähdeksi. Tavarat siirtyvät 4-6.6 Peippolasta Jääkiekkotielle ja 7.6 Peippola on suljettu ja henkilökunta järjestää uudet ryhmätilat. Perjantaina 8.6 avaamme ovet Jääkiekkotiellä ja samalla nimemme vaihtuu Päiväkoti Metsätähdeksi. Myös ryhmät saavat uudet nimet. Syksyllä meillä tulee olemaan kaksi pientä suomenkielistä esiopetusryhmää (Aallot ja Laineet), jotka marraskuussa muuttavat Tolkkisten kouluun. Muut ryhmät ovat ruotsinkielisiä. Meillä tulee olemaan kolme 3-5-vuotiaiden ryhmää (Rönnbär, Hallon ja Smultron) sekä kolme tai neljä (tarpeesta riippuen) alle 3-vuotiaiden ryhmää (Lingon, Blåbär och Krusbär ja tarpeen mukaan Körsbär). Ruotsinkieliset esiopetusryhmät (Hjortron ja Tranbär) ovat Näse skolanissa.

Puhelinnumerot säilyvät ennallaan ja tällä hetkellä myös ryhmien sähköpostiosoitteet.