Daghemmets grupp för välbefinnande/ Päiväkodin hyvinvointiryhmä

Mötesprotokoll 21.10.2020/ Kokousmuistio 21.10.2020

Ni är alltid välkomna att kontakta oss i frågor som gäller barnens välbefinnande! Som bilag mötesprotokoll från senaste mötet.

Olette aina tervetulleita ottamaan yhteyttä lasten hyvinvointiin liittyvissä asioissa! Liitteenä muistio viimeisestä kokouksesta.

Liitteet:

21.10.2020

Info om gruppen för välbefinnande/ Infoa hyvinvointiryhmästä

Päiväkodin hyvinvointiryhmä
Lasten hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria kehitetään varhaiskasvatuksessa myös monialaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Päiväkodin yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäseniä ovat päiväkodinjohtaja, henkilöstöä, terveydenhoitaja, huoltajia, esiopetuksen kuraattori/psykologi, yksikön erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Myös lasten esiin nostamia asioita käsitellään ryhmässä.
Päiväkodin hyvinvointiryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvointiin liittyvien asioiden ja käytäntöjen arviointi sekä kehittämiskohteiden tunnistaminen. Tällaisia asioita ovat mm. vuorovaikutus- ja kasvatusilmapiiri, säännöt ja käytännöt, terveellisyys, turvallisuus, kiusaamisen ehkäisy ja yhdenvertainen kohtelu.
Yksikkökohtainen hyvinvointiryhmä käsittelee ainoastaan koko yhteisöä koskevia asioita. Yksittäisen lapsen tai perheen asioista ei tässä ryhmässä keskustella. Huoltajille tiedotetaan käsitellyistä asioista päiväkodin peda.net-sivuilla.

Daghemmets grupp för välbefinnande
Småbarnspedagogikens verksamhetskultur som främjar barnets välbefinnande utvecklas också med multiprofessionellt samarbete mellan flera aktörer. Medlemmar i daghemmets grupp för välbefinnande är daghemsföreståndare och personal, hälsovårdare, vårdnadshavare, förskoleundervisningens kurator/psykolog och enhetens specialbarnträdgårdslärare. Vid behov kan andra sakkunniga eller aktörer kallas till gruppen. Man hör också barnens tankar och åsikter och berättar om dem i gruppen.

En viktig uppgift för enhetens välfärdsgrupp är att utvärdera frågor och praxis som gäller välbefinnandet i enheten och att identifiera sådant som borde förbättras. Dessa frågor är till exempel atmosfären för växelverkan och fostran, regler och rutiner, hälsosamhet, trygghet, förebyggande av och ingripande i mobbning och likabehandling i verksamheten.

Enhetens välfärdsgrupp behandlar endast frågor som berör hela enheten. Frågor som gäller enskilda barn eller familjer diskuteras inte i den här gruppen. Ett PM över mötena läggs ut på enhetens pedanet-sidor för att läsa.

Liitteet:

Protokoll/ Muistio

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä