Päiväkoti Metsätähti / Daghemmet Skogsstjärnan

Välkommen till Daghemmet Skogsstjärnan! /Tervetuloa Päiväkoti Metsätähteen!

Daghemmet Skogsstjärnan erbjuder småbarnspedagogik på svenska och finska,och förskoleundervisning på svenska. 8.6.2018 startade verksamheten i tillfälliga utrymmen på Ishockeyvägen 3, där vi har åtta grupper med småbarnspedagogik. Förskolans två grupper befinner sig i nya utrymmen i Strömborgska skolan.

Päiväkoti Metsätähti tarjoaa varhaiskasvatusta suomen- ja ruotsinkielellä, sekä esiopetusta ruotsinkielellä. 8.6.2018 aloitimme toiminnan tilapäisissä tiloissa Jääkiekkotie 3:ssa, missä meillä on kahdeksan varhaiskasvatusryhmää. Kaksi esiopetusryhmäämme toimii vasta valmistuneessa Strömborgska skolanissa.

Porvoon kaupunki tiedottaa 15.4/Borgå stad informerar 15.4

Porvoon kaupunki tiedottaa 15.4.2020

Kaupunginhallitus käsittelee päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmia

Länsirannan Kultalistankadun varteen sijoittuvan, kymmenen päiväkotiryhmää käsittävän päiväkoti Metsätähden luonnosvaiheen suunnitelmat ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus käsittelee suunnitelmia kokouksessaan 20. huhtikuuta.

Tämänhetkisen tavoiteaikataulun mukaan päiväkoti olisi valmis viimeistään vuoden 2021 lopussa. Hankkeen kilpailutus tehtäisiin kesän 2020 aikana ja rakennustyöt aloitettaisiin päätöksenteon jälkeen alkusyksystä 2020.

Luonnossuunnitelman perusteella laaditun rakennusosapohjaisen kustannusarvion mukaiset kustannukset, sisältäen päiväkodin irtokalustuksen, ovat 10 820 000 euroa. Hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvioon verrattuna kustannukset ovat alentuneet noin 600 000 euroa. Hankkeen lopullinen kustannusarvio laaditaan, kun urakkatarjoukset on saatu.

– Luonnossuunnittelussa on pyritty kautta linjan löytämään edullisempia ratkaisuja siten, että hankesuunnitelmassa esitetyt keskeiset toiminnalliset, teknistaloudelliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet kuitenkin toteutuvat, projektipäällikkö Tony Lökfors kertoo.

Esimerkiksi päiväkodin tilankäyttöä on tehostettu siten, että lasten käytössä olevat tilat pysyvät entisessä laajuudessaan, mutta muita tiloja on pienennetty. Myös maapohjan asettamiin kustannushaasteisiin on vastattu siten, että maapohjan stabilointia edellyttäviä leikkipihan toimintoja on ryhmitetty tiiviimmin pienemmälle alueelle, jolloin stabilointia vaativan alueen pinta-ala on pienentynyt.

Puurakenteinen kaksikerroksinen päiväkoti
Päiväkodin toteutetaan kaupunkistrategian linjausten mukaisesti puurakenteisena clt-tekniikkaa (ristiinliimattu massiivipuurakenne) hyödyntäen. Päiväkodissa on kymmenen ryhmää, joiden tilat jakautuvat kahteen kerrokseen. Tilaryhmittely ja kulkuyhteydet on järjestetty nk. keskushalliratkaisun tapaan, mutta tässä keskushallin korvaa rakennuksen keskellä oleva suojaisa sisäpiha, joka jakaa liikenteen sen ympärille sijoittuviin ryhmätiloihin.

Alakerrassa sijaitsevat tilat yhteensä neljälle päivähoitoryhmälle, keittiö ruokailutiloineen, sosiaalitiloja ja sali. Salin ja ruokailutilan ratkaisut tekevät mahdolliseksi tilojen erilliskäytön muihinkin kuin päiväkodin tarpeisiin. Yläkerrassa on tilat 6 päivähoitoryhmälle sekä hallintotilat. Lasten ryhmätilat toimivat pareittain ja ne on ratkaistu samanlaisina toisteisina tilayksikköinä.

Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota kohteen energiakulutukseen ja elinkaaritaloudellisuuteen. Kiinteistön lämmitysjärjestelmä muodostuu maa- ja kaukolämmöstä. Valaistus toteutetaan led-tekniikalla ja päiväkodin katolle asennetaan aurinkopaneelit. Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Terve talo -konseptia.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Tony Lökfors, puh. 040 544 9037, tony.lokfors@porvoo.fi
kaupunginarkkitehti Markku Partanen, puh. 040 489 1650, markku.partanen@porvoo.fi

---
Borgå stad informerar 15.4.2020

Stadsstyrelsen behandlar skissritningsskedets planer för daghemmet Skogsstjärnan

Skissritningsskedets planer för daghemmet Skogsstjärnan med tio grupper vid Guldlistgatan på Västra åstranden är färdiga. Stadsstyrelsen behandlar planerna på sitt möte den 20 april.

För tillfället är målet att daghemmet är färdigt senast i slutet av år 2021. Det är meningen att konkurrensutsättningen för projektet görs under sommaren 2020, och att byggarbetena inleds efter beslutsfattandet i början av hösten 2020.

Kostnaderna enligt kostnadsberäkningen som baserar sig på konstruktionsdelar (inklusive inventarier) är 10 820 000 euro. Jämfört med kostnadsberäkningen vid projektplaneringsskedet har kostnaderna minskat med cirka 600 000 euro. Den slutliga kostnadsberäkningen för projektet görs då anbuden på entreprenaden har kommit.

- Vid skissritningsplaneringen har vi hela tiden strävat efter att hitta förmånligare lösningar så att projektplanens centrala mål för verksamheten, teknisk-ekonomiska förutsättningar och stadsbilden ändå uppnås, säger projektchef Tony Lökfors.

Till exempel har användningen av daghemmets lokaler effektiviserats så att de lokaler som barnen använder inte minskas medan övriga lokaler har gjorts mindre. Man har också strävat efter att svara på de utmaningar jordmånen ställer så att de lekgårdens verksamheter som kräver stabilisering av marken har placerats tätare i grupper i ett mindre område, varvid ytan på området som måste stabiliseras är mindre.

Daghemmet är av trä och har två våningar
Daghemmet byggs enligt stadsstrategin av trä med clt-teknik (korslimmat massivträ). Daghemmet inrymmer tio grupper i två våningar. Lokalerna har grupperats och gången ordnats så att mitt i byggnaden finns en skyddad innergård varifrån gången till grupprummen sker.

I nedre våningen finns lokaler för fyra grupper, ett kök med matsal, personalrum och en sal. På grund av lösningarna i salen och matsalen är det möjligt att lokalerna används också för annat än daghemmets verksamhet. I övre våningen finns lokaler för sex grupper och förvaltningslokaler. Grupprummen för barnen fungerar parvis och är likadana.

Vid projektet har speciellt energiförbrukningen och livscykelekonomin beaktats. Fastigheten har jord- och fjärrvärme som uppvärmningssystem. Belysningen sköts med led-teknik och på taket installeras solpaneler. Konceptet Terve talo (sunt hus) följs vid planeringen och byggandet.

Ytterligare uppgifter:
projektchef Tony Lökfors, tfn 040 544 9037, tony.lokfors@porvoo.fi
stadsarkitekt Markku Partanen, tfn 040 489 1650, markku.partanen@porvoo.fi

Tips på recept / reseptivinkkejä 2.4.2020


Reseptilinkit on kerätty eri verkkopalveluista ja hyväksi havaittuun perusohjeeseen ilman kaupallista yhteistyötä.

http://www.virpikulomaa.fi/blogi/kodikasta_kouluruokaa/

Virpi Kulomaan blogista, jossa hän kirjoittaa ruoka-aiheisia tarinoita:
 ”Koulujen sulkeminen aiheuttaa monelle päänvaivaa ja taloudellista huolta, kun tutun koululounaan sijaan ruokailu täytyy järjestää kotona. Olen koonnut ja linkittänyt tähän blogiin reseptejä maukkaisiin ja edullisiin arkiruokiin, jotka ovat tuttuja myös koulujen perusruokalistalta, jonka suunnittelussa pohjana on monipuolisuus ja täysipainoisuus. Kaikki reseptit ovat helppoja ja edullisia toteuttaa ja lapset ja nuoret osaavat niitä taitojensa mukaan myös itse valmistaa."

Tips 27.3.2020

Kanske har ni lite tråkigt ibland och därför tänkte vi skicka tips på saker att göra där hemma. Här nedan några länkar på sagor och musik som ni kan lyssna på:

1. En konsert med den finlandsvenska barnmusikorkestern Flip Flop. De spelar olika sorters musik, allt från jazz och folk till rock:
https://arenan.yle.fi/1-50004609

2. Musiksagan om Peter och vargen med Mark Levengood som berättare. Här kan du lära dig om hur olika musikinstrument i symfoniorkestern låter:3. MokaMera, en App (Gratis, som svenska kulturfonden understött) för barn där man kan lära sig ett nytt språk, kanske kinsesiska eller arabiska: https://www.mokamera.com/

4. Trollkarlens hatt av Tove Jansson, inläst av Mark Levengood. Detta är en lättläst version av boken.
http://www.larum.fi/digitalmaterialbank/lattlast-mumin-som-ljudbok-med-mark-levengood/

5. Lyssna på sagan om Pettson och Findus:
https://www.youtube.chttps://www.youtube.com/watch?v=1pNMmKMp9owom/watch?v=1pNMmKMp9owVinkkejä kotiin 27.3.2020

Tällaisina aikoina, kun koronavirus leviää, on monen lapsen ja aikuisen jäätävä kotiin pidemmäksi aikaa. Siksi olemme tehneet päätöksen avata Lukulumon koulu- ja home access -version kaikille, jotta karanteeniin tai sairasaikaan mahtuisi myös lukemisen iloa.

Miten saan palvelun käyttööni?
Lataa Lukulumo älylaitteellesi sieltä mistä sovelluksia löytyy, ja kirjaudu sisään käyttäen seuraavaa tunnusta ja salasanaa:

Home access päiväkoti-ikäisille:
Käyttäjänimi: lukulumokoti
Salasana: 987654321


Mikä Lukulumo Home access on ja miten se eroaa tavallisesta Lukulumosta?
Tavallisesti home access on lisäpalvelu, jonka varhaiskasvatusyksikkö voi ostaa toimintansa piirissä olevien lasten perheiden käyttöön. Home access on huoltajille suunnattu versio, jonka kirjavalikoima on tavallista Lukulumoa suppeampi. Home access on suunniteltu tukemaan erityisesti monikielisiä lapsia, ja siksi pääpaino on kustantajien kanssa yhdessä valituissa kirjoissa, joita voi kuunnella usealla eri kielellä.
Ongelmatilanteissa otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: info@iltoppiminen.fi
Pidetään huolta toisistamme!

Virpi Väänänen
Key Account Manager

ILT Oppiminen
Puhelin: +358 400330838
www.iltoppiminen.fi/

Info 19.3.2020: Barnens frånvaro / Lasten poissaolo

Vänligen sätt frånvaromarkering i DaisyNet, så snart ni vet om det om ni inte behöver den reserverade vårdtiden. Samarbetshälsningar, personalen på Skogsstjärnan. Pyydämme teitä laittamaan DaisyNetissä Poissa-merkintä mahdollisimman ajoissa, jos et tarvitsekaan varattua hoitoaikaa. Yhteistyöterveisin, Metsätähden henkilökunta

Preliminär Info om sommaren och hösten 2020/Alustavaa Infoa kesästä ja syksystä 2020

Daghemmet Skogsstjärnan är stängt under sommaren 29.6.2020-31.7.2020. Dejourerande daghemmet är Haikobrinkens daghem. Sommarens ledigheter och vårdtider ska föras in under april månad i Daisy.

Daghemmets barngrupper kommer att lite ändras från hösten, såsom alltid inför ett nytt verksamhetsår, med barn som flyttar till "stora sidan" m m. Vi planerar grupperna under mars månad och meddelar alla familjer om placeringarna senast i april. Vänligen vänta med att boka vårdtider för augusti tills dessa placeringar är gjorda. Tack!

***

Päiväkoti Metsätähti on suljettu kesällä ajalla 29.6.2020-31.7.2020. Päivystävä päiväkoti on Haikkoontörmän päiväkoti. Kesän lomat ja hoitoajat viedään Daisyyn huhtikuun aikana.

Päiväkodin lapsiryhmät voi jossain määrin muuttua (enemmän ruotsinkielisissä ryhmissä). Mahdollisista muutoksista - ryhmän vaihdoksista- ilmoitetaan viimeistään huhtikuussa. Pyydämme teitä odottamaan sitä viestiä, ennenkuin varaatte elokuulle hoitoaikoja Daisyssä. Kiitos!