Omenatarhan päiväkoti-Äppelgårdens daghem

Tervetuloa Omenatarhan päiväkotiin/Välkommen till Äppelgårdens daghem


Omenatarha on kaksikielinen päiväkoti, jossa on kuusi ryhmää. Näistä kolme on suomenkielistä: Toukat, Perhoset ja Pörriäiset ja kolme ruotsinkielistä: Äpplena, Myrorna ja Sidensvansarna.

Päiväkotimme on avoinna maanantaista perjantaihin 6.30-17.00.


Äppelgården är ett tvåspråkigt daghem med 6 barngrupper. De finskspråkiga grupperna är: Toukat, Perhoset och Pörriäiset och de svenskpråkiga: Äpplena, Myrorna och Sidensvansarna.

Daghemmet är öppet måndag till fredag 6.30 - 17.00.