Mäntykummun päiväkoti - Tallberga daghem

HUOM!

Pedanet-sivuja ei enää päivitetä 1.8.2021 alkaen ja käytämme tästä eteenpäin Daisyä.

Tervetuloa Mäntykumpuun! Välkommen till Tallberga daghem!


Peukaloiset   1-3-vuotiaat     040 489 9638        
Tiaiset   3-4-vuotiaat     040 489 9635        
Pääskyset   4-5 -vuotiaat     040 483 8820
       
                   

Blåklockor   1-2-åringar     040 586 8608        
Smörblommor   1-2-åringar     040 547 2457        
Rödklöver   3-4-åringar     040 487 5254         
Ringblommor
  3-4-åringar
    040 487 5251
       
Vitsippor   5-åringar     040 489 9637         

Yhteystiedot- Kontaktuppgifter

Hansatie 11- Hansavägen 11
06150 Porvoo-Borgå

Päiväkodinjohtaja- Daghemsföreståndare
Maria Johansson 040-5599 804

Varajohtaja- Viceföreståndare
040 1940 750
Raija Närkki / Cecilia Holmström

etunimi.sukunimi@porvoo.fi
förnamn.efternamn@porvoo.fi

Lapsen oikeuksien päivä 20.11.2020

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien viestintäverkosto valitsi vuoden 2020 teemaksi lapsen oikeuden tulevaisuuteen.

Ohessa linkki lapsen oikeuksien sopimukseen:

https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/

Lasten oikeuksiin kuuluu oman mielipiteen kertominen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. Lasten arvostava kohtaaminen, heidän ajatustensa kuunteleminen ja aloitteisiin vastaaminen vahvistavat lasten osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Lapsia on haastateltu ja alla on kirjattu kooste lasten ajatuksista

Mistä asioista lapset saavat päättää päiväkodissa:

 • Leikeistä, kenen kanssa leikkii ja mitä leikkii
 • Nukunko vai lepäänkö
 • Paljonko haluan ruokaa, minkä leivän syön ja mitä juon

Mistä asioista aikuiset päättävät päiväkodissa:

 • Milloin syödään ja milloin mennään ulos
 • Työpäivästä
 • Milloin laitetaan kuravaatteet

Mistä lapset ja aikuiset päättävät yhdessä:

 • Ruokasalin säännöistä ja ryhmän säännöistä
 • Mennäänkö metsään vai mennäänkö jumppasaliin 
 • Että ei saa riidellä tai lyödä

Mistä sinä haluaisit päättää:

 • Milloin saliin voi mennä
 • Tuoda omia leluja päiväkotiin
 • Leipoa pullia ja tuoda herkkuja ja tikkareita päiväkotiin
 • Milloin menen kotiin

 

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko39

27 September 2021 Thursday
28 September 2021 Thursday
29 September 2021 Thursday
30 September 2021 Thursday
1 October 2021 Thursday
2 October 2021 Thursday
3 October 2021 Thursday

Viikko40

4 October 2021 Thursday
5 October 2021 Thursday
6 October 2021 Thursday
7 October 2021 Thursday
8 October 2021 Thursday
9 October 2021 Thursday
10 October 2021 Thursday

Viikko41

11 October 2021 Thursday
12 October 2021 Thursday
13 October 2021 Thursday
14 October 2021 Thursday
15 October 2021 Thursday
16 October 2021 Thursday
17 October 2021 Thursday

Viikko42

18 October 2021 Thursday
19 October 2021 Thursday
20 October 2021 Thursday
21 October 2021 Thursday
22 October 2021 Thursday
23 October 2021 Thursday
24 October 2021 Thursday

Viikko43

25 October 2021 Thursday
26 October 2021 Thursday
27 October 2021 Thursday
28 October 2021 Thursday
29 October 2021 Thursday
30 October 2021 Thursday
31 October 2021 Thursday
Ilmoittautuminen

Päiväkodin hyvinvointiryhmä/Daghemmets grupp för välbefinnande

Päiväkodin hyvinvointiryhmä
Lasten hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria kehitetään varhaiskasvatuksessa myös monialaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Päiväkodin yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäseniä ovat päiväkodinjohtaja, henkilöstöä, terveydenhoitaja, huoltajia, esiopetuksen kuraattori/psykologi, yksikön erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Myös lasten esiin nostamia asioita käsitellään ryhmässä.
Päiväkodin hyvinvointiryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvointiin liittyvien asioiden ja käytäntöjen arviointi sekä kehittämiskohteiden tunnistaminen. Tällaisia asioita ovat mm. vuorovaikutus- ja kasvatusilmapiiri, säännöt ja käytännöt, terveellisyys, turvallisuus, kiusaamisen ehkäisy ja yhdenvertainen kohtelu.
Yksikkökohtainen hyvinvointiryhmä käsittelee ainoastaan koko yhteisöä koskevia asioita. Yksittäisen lapsen tai perheen asioista ei tässä ryhmässä keskustella. Huoltajille tiedotetaan käsitellyistä asioista päiväkodin peda.net-sivuilla.

Daghemmets grupp för välbefinnande
Småbarnspedagogikens verksamhetskultur som främjar barnets välbefinnande utvecklas också med multiprofessionellt samarbete mellan flera aktörer. Medlemmar i daghemmets grupp för välbefinnande är daghemsföreståndare och personal, hälsovårdare, vårdnadshavare, förskoleundervisningens kurator/psykolog och enhetens specialbarnträdgårdslärare. Vid behov kan andra sakkunniga eller aktörer kallas till gruppen. Man hör också barnens tankar och åsikter och berättar om dem i gruppen.

En viktig uppgift för enhetens välfärdsgrupp är att utvärdera frågor och praxis som gäller välbefinnandet i enheten och att identifiera sådant som borde förbättras. Dessa frågor är till exempel atmosfären för växelverkan och fostran, regler och rutiner, hälsosamhet, trygghet, förebyggande av och ingripande i mobbning och likabehandling i verksamheten.

Enhetens välfärdsgrupp behandlar endast frågor som berör hela enheten. Frågor som gäller enskilda barn eller familjer diskuteras inte i den här gruppen. Ett PM över mötena läggs ut på enhetens pedanet-sidor för att läsa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä