Mäntykummun päiväkoti - Tallberga daghem

Tervetuloa Mäntykumpuun! Välkommen till Tallberga daghem!


Peukaloiset   2-3 -vuotiaat     040 489 9638        
Tiaiset   3-4 -vuotiaat     040 489 9635        
Pääskyset   4-5 -vuotiaat     040 483 8820
       
Varpuset   1-3 -vuotiaat     040 487 5254        

Blåklockor   1-3 -åringar     040 586 8608        
Smörblommor   1-3 -åringar     040 547 2457        
Vitsippor   4-5 -åringar     040 489 9637        
Ringblommor   3-4 -åringar     040 487 5251        


Vegaaniruoka/Veganmat

Vegaaniruoka kerran viikossa
Porvoo käynnistää kestävän kehityksen edistämiseksi vegaaniruokakokeilun: Kaikille koululaisille ja päiväkoti-ikäisille tarjotaan vegaaninen lounas kerran viikossa koko kevätlukukauden ajan.
Tämä on ympäristöteko, jonka tavoitteena on vähentää lihansyöntiä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Vegaaniruokakokeilu on vastaus kaupunginvaltuutettujen toiveisiin. Kokeilun aikana seurataan myös ravitsemussuosituksia, ja kuuden viikon ruokalistakokonaisuuden tulee olla monipuolinen ja ravitseva.
Kasvisruokaa tarjolla vaihtoehtona joka päivä
Toinen merkittävä uudistus on lakto-ovo-vegetaaristen ruokien eli maitoa ja kananmunia sisältävien kasvisruokien tarjoaminen kouluissa toisena vapaasti otettavana ruokavaihtoehtona sekaruoan ohella.
Tavoite on kannustaa oppilaita maistamaan. Vaihtoehdot ovat linjastolla vierekkäin ja kokeileminen on helppoa.


Veganmat en dag i veckan
I Borgå planerar man att bli pionjär för hållbar utvecklingen. Veganlunch skall serveras en gång i veckan i alla skolor och daghem under vårterminen.
Som mål är att minska på köttkonsumtionen för att påverka klimatförändringen i positiv riktning. Veganmat på menyn är ett svar på beslutsfattare önskemål. Under försöket följer man också näringsrekommendationerna och maten skall vara mångsidig och näringsrik som helhet undermatsedelsperioden på sex veckor.
Vegetarisk mat skall bli ett alternativ
En annan stor förändringen är att man kan ha fritt välja mellan basmat och lakto–ovo-vegetarisk mat i skolorna.
Målet är att uppmuntra eleverna att smaka både basmat och vegetarisk mat då de serveras i samma buffé.

Päiväkodin hyvinvointiryhmä/Daghemmets grupp för välbefinnande

Päiväkodin hyvinvointiryhmä
Lasten hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria kehitetään varhaiskasvatuksessa myös monialaisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Päiväkodin yhteisöllisen hyvinvointiryhmän jäseniä ovat päiväkodinjohtaja, henkilöstöä, terveydenhoitaja, huoltajia, esiopetuksen kuraattori/psykologi, yksikön erityislastentarhanopettaja sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Myös lasten esiin nostamia asioita käsitellään ryhmässä.
Päiväkodin hyvinvointiryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvointiin liittyvien asioiden ja käytäntöjen arviointi sekä kehittämiskohteiden tunnistaminen. Tällaisia asioita ovat mm. vuorovaikutus- ja kasvatusilmapiiri, säännöt ja käytännöt, terveellisyys, turvallisuus, kiusaamisen ehkäisy ja yhdenvertainen kohtelu.
Yksikkökohtainen hyvinvointiryhmä käsittelee ainoastaan koko yhteisöä koskevia asioita. Yksittäisen lapsen tai perheen asioista ei tässä ryhmässä keskustella. Huoltajille tiedotetaan käsitellyistä asioista päiväkodin peda.net-sivuilla.

Daghemmets grupp för välbefinnande
Småbarnspedagogikens verksamhetskultur som främjar barnets välbefinnande utvecklas också med multiprofessionellt samarbete mellan flera aktörer. Medlemmar i daghemmets grupp för välbefinnande är daghemsföreståndare och personal, hälsovårdare, vårdnadshavare, förskoleundervisningens kurator/psykolog och enhetens specialbarnträdgårdslärare. Vid behov kan andra sakkunniga eller aktörer kallas till gruppen. Man hör också barnens tankar och åsikter och berättar om dem i gruppen.

En viktig uppgift för enhetens välfärdsgrupp är att utvärdera frågor och praxis som gäller välbefinnandet i enheten och att identifiera sådant som borde förbättras. Dessa frågor är till exempel atmosfären för växelverkan och fostran, regler och rutiner, hälsosamhet, trygghet, förebyggande av och ingripande i mobbning och likabehandling i verksamheten.

Enhetens välfärdsgrupp behandlar endast frågor som berör hela enheten. Frågor som gäller enskilda barn eller familjer diskuteras inte i den här gruppen. Ett PM över mötena läggs ut på enhetens pedanet-sidor för att läsa.