.

Den småbarnsfostran som sker i daghemmet styrs dels av nationella och dels av stadens egna styrdokument. Stakes skrift Grunderna för planen för småbarnsfostran och Borgå stads plan för småbarnsfostran ligger som grund för daghemmets egen plan för småbarnsfostran (vasu). Kullo daghems plan för småbarnsfostran har uppgjorts av personalen.
Denna skrift styr fostringpersonalens handlingar och är ett stöd då verksamheten planeras, utförs och utvärderas.
Vasun utvärderas årligen och vid behov görs förändringar.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä