Kulloon päiväkoti - Kullo daghem

Loppuiko ideat- Tog idéerna slut?

Tervetuloa Kulloon päiväkotiin / Välkommen till Kullo daghem

Kulloon päiväkoti on kaksikielinen päiväkoti Kulloon kylässä.
Kulloon suomenkielinen koulu, Kullo skola ja päiväkoti muodostavat yhdessä Kulloon sivistyskeskuksen.
Päiväkodissa tarjotaan 1-6 vuotiaille lapsille varhaiskasvatusta ja esiopetusta viidessä lapsiryhmässä.
Ryhmien rakennetta muutetaan vuosittain hakijoiden mukaan. Päiväkoti on auki maanantaista perjantaihin klo 6:30 - 17:00.
Tervetuloa tutustumaan!

Kullo daghem är ett tvåspråkigt daghem beläget i Kullo by.
Kullo finska skola, Kullo svenska skola och daghemmet bildar tillsammans Kullo bildningscenter.
Daghemmet erbjuder småbarnsfostran och förskoleundervisning i fem grupper för barn i åldern 1-6 år.
Barngruppernas struktur varierar från år till år beroende på vårdbarnens ålder. Daghemmet har öppet från måndag till fredag kl 6:30 - 17:00.
Välkommen att bekanta dig!