Kevättuulen päiväkodin tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma 2017-2018

Esi- ja perusopetuksella on tärkeä tehtävä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä, ja laki
velvoittaa kaikki perusopetusta järjestävät oppilaitokset laatimaan suunnitelman näiden
edistämiseksi. Porvoossa tämän yksikkökohtaisen suunnitelman laatiminen on laajennettu koskemaan koko varhaiskasvatuksen kenttää. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan samanarvoisuutta eri ihmisryhmien välillä; tasa-arvolla sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä syrjimättömyyttä sukupuolen moninaisuuden vuoksi