Kaarenkylän päiväkoti

Hei. Huom. Huom.

Maanantaina 15.4. klo 10 lukkiutuu Daisyssa  22.4. alkava viikko, joten muistutamme kaikkia huoltajia TÄNÄÄN, että hoitovaraukset on tehtävä viikonlopun aikana tai maanantaiaamuna ennen klo 10.

Alkuunhan pääsee kirjautumalla Daisyyn ja tarkistamalla omat tiedot: https://porvoo.daisynet.fi

Kutsu huoltajille

Koulutustilaisuus torstaina 28.2.2019 klo 18 - 19.30

Ilmoittaudu linkistä (1 hlö /perhe) alueesi koulutukseen (molemmat suomeksi, paikkoja rajoitetusti).
Pomo-talon auditorio, Aleksanterinkatu 20, joen itäpuoli 
https://www.webropolsurveys.com/S/9FF5AEDE651C0D1E.pa

Pääskytien koulun auditorio, Pääskytie 1, joen länsipuoli
https://www.webropolsurveys.com/S/236DBA720163BA32.pa

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi kehittyy: Porvoon varhaiskasvatuspalveluissa otetaan huhtikuun alussa käyttöön uusi sähköinen palvelu, Daisy, jonka avulla huoltajat saadaan paremmin osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Muun muassa hoitoaikavaraukset ja hoitoaikojen seuranta voidaan jatkossa tehdä sähköisesti. Myös lapsen tietoja voidaan paremmin pitää ajan tasalla järjestelmän avulla. Huoltajan kanssa voidaan myös viestitellä turvallisesti ja tiedottaa tärkeistä asioista koko ryhmälle.

Toiminnanohjausjärjestelmä Daisy otetaan käyttöön Porvoon kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisissä päiväkodeissa.

  • Järjestelmän käyttäminen on helppoa. Järjestämme helmikuun lopussa koulutukset eri käyttäjäryhmille. Lasten huoltajille järjestettävien infotilaisuuksien kutsut lähetetään päiväkodeista ja perhepäivähoidosta suoraan huoltajille. Huoltajien koulutustilaisuus myös videokuvataan, joten tallenteen voi katsoa myöhemmin itsenäisesti, vaikka ei pääsisi koulutukseen paikan päälle, kertoo Marjatta Salo varhaiskasvatuspalveluista.
  • Daisyn kautta työntekijä, esimies ja hallinto voivat täsmällisemmän tiedon avulla suunnitella ja ohjata varhaiskasvatuksen toimintaa. Lasten saapumisen ja lähtemisen ajantasainen seuranta parantaa turvallisuutta. Huoltaja kirjaa lapsen sisään ja ulos omalla avaimenperällä, jolloin oikea lapsi lähtee varmasti oikean aikuisen mukaan esimerkiksi silloin, kun varahakija hakee lapsen.
  • Tavoitteenamme on kehittää ja modernisoida varhaiskasvatuksen palveluprosesseja ketterämpään suuntaan niin asiakkaan kuin työntekijänkin hyödyksi. Ensisijaisesti uudistuksista hyötyy lapsi, sillä aikaa jää paperitöiltä enemmän varsinaiseen pedagogiseen työhön, toteaa Marjatta Salo.

 Lisätietoja: Marjatta Salo, projektipäällikkö, puh. 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Esiopetuksesta tietoa

Esiopetus on kuusivuotiaille lapsille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetusta järjestetään joko päiväkodin tai tulevan lähikoulun esiopetusryhmässä. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta järjestetään yhdessä päiväkodissa.

Esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä peruskoulujen toiminta-aikoina, pääsääntöisesti klo 9-13 arkipäivisin. Esiopetus alkaa samaan aikaan koulujen kanssa ja päättyy aina 31. toukokuuta.

Tulevien esiopetusikäisten lasten vanhemmille lähetetään tammikuun alussa esite suunnitelluista esiopetuspaikoista. Päätökset esiopetuspaikasta toimitetaan perheille huhtikuun lopussa. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisuudesta tutustua esiopetuspaikkaan

Liitteet:

Esiopetuspaikat toimintakaudella 2019-2020

Ruokapalvelut tiedottaa

Vegaaniruoka kerran viikossa

Porvoo käynnistää kestävän kehityksen edistämiseksi vegaaniruokakokeilun: Kaikille koululaisille ja päiväkoti-ikäisille tarjotaan vegaaninen lounas kerran viikossa koko kevätlukukauden ajan.

Tämä on ympäristöteko, jonka tavoitteena on vähentää lihansyöntiä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Vegaaniruokakokeilu on vastaus kaupunginvaltuutettujen toiveisiin. Kokeilun aikana seurataan myös ravitsemussuosituksia, ja kuuden viikon ruokalistakokonaisuuden tulee olla monipuolinen ja ravitseva.

Kasvisruokaa tarjolla vaihtoehtona joka päivä

Toinen merkittävä uudistus on lakto-ovo-vegetaaristen ruokien eli maitoa ja kananmunia sisältävien kasvisruokien tarjoaminen kouluissa toisena vapaasti otettavana ruokavaihtoehtona sekaruoan ohella. 

Tavoite on kannustaa oppilaita maistamaan. Vaihtoehdot ovat linjastolla vierekkäin ja kokeileminen on helppoa.

Info- ja keskustelutilaisuus Pohjois-Porvoon koulun suunnitelmien etenemisestä

Porvoon kaupunki tiedottaa 19.12.2018

Info- ja keskustelutilaisuus Pohjois-Porvoon koulun suunnitelmien etenemisestä

Pohjois-Porvoon alueen koulutuspalveluiden suunnitelmista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus alueen asukkaille tiistaina 8. tammikuuta 2019 klo 18.00 Tuorilan koulussa (Tuorilanmäki 13). Tilaisuudessa esitellään myös marraskuussa 2018 järjestetyn asiakas- ja toimijakyselyn sekä Tuorilan ja Kerkkoon koulujen henkilökunnan ja huoltajien kyselytuloksia. – Kyselyissä haluttiin erityisesti selvittää, millaisia periaatteita ja arvoja koulun toivotaan noudattavan sekä mitä toimintaa koululla voisi olla kouluajan ulkopuolella, kertoo hanketyöryhmän jäsen rehtori Markku Antinluoma. Kaupunginhallitus päätti maanantaina 17. joulukuuta hyväksyä menettelytavan, jolla Porvoon pohjoisosien koulutuspalvelut toteutetaan.

Tavoitteena on, että huhtikuussa 2019 solmitaan puitesopimus siirtokelpoisesta puurakenteisesta koulurakennuksesta, joka käsittää myös esikoulutilat. Lisäksi suomenkielinen koulutusjaosto päätti kokouksessaan 18. joulukuuta, että suunnittelu jatkuu siten, että kaikkien pohjoisen alueen oppilaiden lähikoulu on alueelle perustettava uusi koulu, joka toimii syksyn aikana kahdessa paikassa. Kaikki pohjoisen alueen syksyllä 2019 koulunsa aloittavat 1.-luokkalaiset aloittavat koulunkäyntinsä Kerkkoossa sijaitsevassa yksikössä. Muiden luokkien oppilaat siirtyvät uuteen koulurakennukseen sen valmistuttua. – Syyslukukauden alussa 2019 uusi koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa siihen asti, kunnes uusi koulurakennus Kerkkoossa valmistuu, kertoo koulutusjohtaja Jari Kettunen. Toivomme, että uusi koulurakennus saadaan otettua käyttöön alkuvuodesta 2020, hän jatkaa. Uuden koulun nimestä järjestetään nimikilpailu. Aikaisemmin muun muassa Kevätkummun Kantele-talon ja Eklöfska skolanin nimet on päätetty nimikilpailujen avulla. – Haluamme antaa oppilaille, opettajille, asukkaille ja muille porvoolaisille mahdollisuuden vaikuttaa uuden koulun nimeen, kertoo Kerkkoon koulun rehtori Piritta Simola. Nimikilpailusta annetaan lisätietoja tiedotustilaisuudessa.

Lisätietoja:
- Jari Kettunen, koulutusjohtaja, suomenkielinen koulutustoimi puh. 040 514 1133
- Markku Partanen, kaupunginarkkitehti, toimitilajohto puh. 040 489 1650

 

Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan 1.8.2018 alkaen.

Hyvät huoltajat!

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen. Kaikkien asiakkaiden maksut tarkistetaan. Pyydämme teitä ilmoittamaan tulotietonne sähköisesti liitteineen 15.6.2018 mennessä: https://www.porvoo.fi/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut

Sähköinen palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä voimassa olevaa varhaiskasvatuksen asiakkuutta, jolloin perhetiedot tulevat valmiiksi asiointipalveluun varhais-kasvatuksen asiakastietojärjestelmästä.

Tuloselvityksen liitteeksi tarvitaan:

- selvitys ennakonpidätyksen perusteista kuluvalle vuodelle

- palkkatodistus, josta käy ilmi vähintään viimeisimmän 6 kuukauden tulokertymä, tai palkanlas-kijan antama selvitys tuloista

- yksityisyrittäjän tulee toimittaa edellisten lisäksi erillinen "Yrittäjän tuloselvityslomake" liittei-neen

Lisätietoja tuloselvityksestä https://www.porvoo.fi/tuloselvitys

Mikäli huoltaja ilmoittaa maksavansa korkeimman maksun, tuloselvityksen liitteitä ei tarvitse toimit-taa. Mikäli tuloselvitystä ei toimiteta, määrätään korkein varhaiskasvatusmaksu.

Lisätietoja: sivistystoimiston toimistosihteerit:

Eva-Maria Lindahl 0404891773 eva-maria.lindahl@porvoo.fi

Lisbeth Huhtala 0404899857 lisbeth.huhtala@porvoo.fi

Marja-Liisa Nenonen 0404899858 marja-liisa.nenonen@porvoo.fi

Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Liite: Porvoon varhaiskasvatuspalvelujen asiakasmaksuohje 1.8.2018 alkaen. Se löytyy

Liitteet:

Asiakasmaksuohje 1.8.2018.pdf

Esiopetukseen hakeminen

 TERVETULOA ESIOPETUKSEEN 2018 - 2019

Perusopetuslain muutoksen myötä esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä tarkoittaa, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetus järjestetään lapselle joko suomen- tai ruotsinkielisessä esiopetusryhmässä. Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestään oppijana sekä tukea sosiaalisten ja ryhmätyötaitojen kehittymistä. Ohjattu ja omaehtoinen leikki sekä havainnolliset työtavat ovat olennainen osa esiopetuksen toimintaa. Työtavat ovat sekä oppimisen väline että opettelun kohde. Toimintaa ja työtapojen valintaa ohjaavat esiopetukselle asetetut tehtävät ja tavoitteet sekä lasten tarpeet, edellytykset ja mielenkiinnon kohteet.

Näsin päiväkodissa tarjotaan suomenkielisille lapsille ruotsinkielistä esiopetusta kielikylpyryhmässä. Kielikylpyesiopetus on jatkoa päivähoidossa aloitetulle kielikylvylle. Kielikylpytiedote: https://www.porvoo.fi/kielikylpy
Esiopetuksen henkilöstö tekee yhteistyötä vanhempien ja koulun opettajien kanssa. Tarvittaessa voidaan yhdessä kotien kanssa tehdä yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Maksutonta esiopetusta annetaan pääsääntöisesti klo 9–13 arkipäivisin. Esiopetuksen lukuvuosi alkaa 14.8.2018 ja päättyy 31.5.2019 ja esiopetuksessa seurataan peruskoulujen loma-aikoja. Perusopetuslain mukaista kuljetusta on mahdollista hakea erillisellä lomakkeella https://www.porvoo.fi/koulukuljetukset . Esiopetusryhmän koko on vähintään 13 lasta. Esiopetusryhmät pyritään muodostamaan ottaen huomioon lapsen tuleva lähikoulu. Karttapalvelusta voitte tarvittaessa varmistaa minkä koulun oppilaaksiottoalueella asutte https://kartta.porvoo.fi/. Esiopetuspaikat tulevine lähikouluineen löytyvät sivulta https://www.porvoo.fi/esiopetus.

Ilmoittautuminen tulevana syksynä käynnistyvään esiopetukseen tapahtuu 31.1.2018 mennessä varhaiskasvatuspalvelujen sähköisessä asioinnissa: https://www.porvoo.fi/esiopetus. Lisäohjeita löytyy edellä mainituilta internetsivuilta.

Lapselle järjestetään tarpeen mukaan maksullista varhaiskasvatusta aamuisin ja iltapäivisin. Sitä haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, jolla ilmoittaudutaan esiopetukseen.

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään perheelle huhtikuun loppuun mennessä ja samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisuudesta tutustua esiopetuspaikkaan.

Lisätietoja päiväkodinjohtajilta.

Liitteet:

Esiopetuspaikat 2018-2019.docx

Yhteystiedot

Kaarenkylän päiväkoti
Kaarenkyläntie 344
07220 Kaarenkylä

Päiväkodin johtaja
Anja Saikkonen
GSM: 040 847 8597

Varajohtaja Niina Juva
GSM: 040 547 2468

e-mail: etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Tervetuloa Kaarenkylän päiväkotiin!

Kaarenkylän päiväkoti sijaitsee keskellä vehreää itäuusmaalaista maaseutua, jossa luonto on koko ajan läsnä. Idyllinen vanha puutalo ja ympäröivä puutarha omenapuineen ja marjapensaineen luo päiväkodille "Huvikumpumaisen" tunnelman. Vanha kansakoulu on muuntunut päiväkodiksi. Käytännöllisyyttä ja toimivuutta rakennuksesta puuttuu, mutta lämmintä ja kodikasta tunnelmaa talo henkii sitäkin enemmän. Piha, puutarha ja ympäröivä luonto luovat hyvät edellytykset luonnon havainnointiin ja tutkimiseen sekä tarjoaa elämyksiä ja antaa tilaa luovuudelle ja mielikuvitukselle.

Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempainyhdistys, joka järjestää perheille erilaisia tapahtumia ja sponsoroi päiväkodin retkiä sekä kulttuuritapahtumia.


05062013529.jpg


Toimintakausi 2018-2019

Eskarit esikoululaiset Tuorilan koulun yhteydessä p. 040 5472 295
Anne-Marie Keckman lto
Jenni Jäppilä lto
Jenni Uotila lto
Mirjana Zarkovic-Mielo lh

Menninkäiset 
 3-5- vuotiaiden ryhmä p. 040 4899 917
Galina Gorevaja lto
Soile Lundberg lto
Anne Myllynen lh

Päivänsäteet alle 4- vuotiaiden ryhmä p. 040 5472 468
Niina Juva
Anne NykullaKaarenkylän ja Hornhattulan päiväkotien yhteisenä kiertävänä hoitajana toimii lh Pia Henkola

Päiväkodin johtajana toimii Anja Saikkonen p.040 8478 597