Haikobrinkens daghem

Daisy koulutus vanhemmille

Informationsmöte torsdagen 28.2.2019 kl. 18 – 19.30.
Anmäla dig från länken (1 pers. / familj) till områdets informationsmöte (båda på finska, begränsade platser).

Inloggnings- och användarinstruktioner samt träningsvideo finns tillgänglig senare.

Pomo-huset auditorium
(östra området) Alexandersgatan 20 https://www.webropolsurveys.com/S/9FF5AEDE651C0D1E.par
Pääskytien koulu, auditorium
(västra området) Svalvägen 1 https://www.webropolsurveys.com/S/236DBA720163BA32.par
Användningen av elektroniska tjänster inom småbarnspedagogiken utvecklas

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan bland annat reserveringen och uppföljningen av vårdtider skötas elektroniskt. Det blir också lättare att se till att barnets uppgifter är aktuella. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.
Systemet Daisy tas i bruk i Borgå stads kommunala daghem och familjedagvård samt i privata daghem.
– Det är lätt att använda systemet. Vi ordnar utbildning för olika användargrupper i slutet av februari. Daghemmen och familjedagvården skickar inbjudningar till informationsmötena för barnens vårdnadshavare direkt till familjerna. Informationsmötet för vårdnadshavarna kommer också att filmas, så man kan se på inspelningen senare om man inte har möjlighet att delta i mötet, berättar Marjatta Salo från tjänster inom småbarnspedagogik.
Via Daisy kan den anställda, chefen och förvaltningen planera och styra verksamheten inom småbarnspedagogiken med hjälp av noggrannare information. Realtidsuppföljningen av när barn kommer och går hem förbättrar säkerheten. Vårdnadshavaren skriver in och ut barnet med en egen nyckelring, så att rätt barn säkert följer med rätt vuxen hem, till exempel då det är någon annan än föräldrarna som hämtar barnet.
– Vårt mål är att utveckla och modernisera serviceprocesserna inom småbarnspedagogiken så att de blir smidigare för både kunden och de anställda. I första hand är det barnen som drar nytta av förnyelserna, eftersom personalen behöver använda mindre tid för pappersarbete och får mera tid för det egentliga pedagogiska arbetet, konstaterar Marjatta Salo.
Mera information:
Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi