Mattisborgen, förskola

Info om Eklövska skolan 3.4-19

Borgå stad informerar 3.4.2019
Eklöfska skolans känsla växer fram bland elever och personal

Elever och personal i Gammelbacka skola och Tolkis skola har under fem veckor i mars-april jobbat med temat ”Vår skola – nu och i framtiden”. Målet är att man är en gemenskap redan innan skolorna slås ihop och bildar nya Eklöfska skolan hösten 2019.

– Vi har besökt varandra turvis och satsat mycket på att lära känna våra blivande klasskompisar och kollegor. På programmet har vi haft allt från lekar och spel till att bekanta sig med näromgivningens historia och läsa tidningsartiklar som skrivits om skolan under årens lopp, berättar Annika Steffansson, som är rektor i Tolkis skola.

– Eklöfska skolans temasång är Vinden drar, som hänger ihop med sjöfarten på Haikofjärden, och de större eleverna har jobbat mera med just områdets historia och vad som binder ihop båda skolorna, berättar klassläraren Jeanette Lönn från Gammelbacka skola.

Eklöfska skolan byggs på platsen där Tolkkisten koulu fanns tidigare. Byggnaden kommer att bestå av en ny del och en del från år 2006. I den äldre delen görs en del förändringar som ger bättre möjligheter att följa den nya läroplanen, bland annat förbättras synligheten mellan korridorer och klassrum, en del textilmattor installeras och matsalens inredning planeras så att den också kan användas som inlärningsmiljö. I den nya delen kommer gymnastiksal, olika inlärningsmiljöer samt skolans ”hamn”, en slags kombination av en foajé och en inlärningsmiljö.

– Eklöfska skolan kommer att vara en rörlig skola och i alla klassrum och korridorer kommer olika rörelsepunkter, som inspirerar till och ger möjligheter att röra på sig. Det är bland annat ribbstolar, olika ställen att klättra på och en stor del av möblerna aktiverar till rörelse på olika sätt, berättar Gammelbacka skolas rektor Johan Öhberg, som har varit med i all planering.

– Skolans känsla byggs upp kring närområdets såg- och sjöfartshistoria kombinerat med rörelse, natur och gemenskap, och efter de här temaveckorna börjar elever och personal redan ha en känsla för vad Eklöfska skolan kommer att stå för, fortsätter han.

Byggarbetet har under hela byggtiden siktat på att skolan ska vara inflyttningsklar till skolstarten hösten 2019.

– Alla jobbar för att skolan ska blir klar till skolstarten och det är fortfarande möjligt att tidtabellen håller. Det återstår ändå ännu en hel del byggarbete och i maj måste vi göra en sista bedömning av läget och tidtabellen. Vid behov håller vi kvar Tolkis skolas baracker över sommaren, berättar projektchef Tony Lökfors.

Byggnadens stomme är klar och de sista takarbeten pågår. Följande steg är att installera fönster, fasadmaterial och komma igång med golv, väggar och undertak på insidan. Skyddstältet tas ner i april.

– Vi ser fram emot att vi alla är en skola från hösten och att vi får en trygg och ändamålsenlig byggnad där Eklöfska skolan får jobba i framtiden, säger Öhberg.

Eklöfska skolan
• Byggs enligt principerna för Sunda hus.
• Värms med fjärrvärme.
• Solpaneler på taket.
• Planeras för cirka 140 elever och en förskolegrupp.
• Personalen består av cirka 20 personer.
• Budget: cirka 6 miljoner euro.

Ytterligare information:
Gammelbacka skolas rektor Johan Öhberg, tfn 0400 955 872
Tolkis skolas rektor Annika Steffansson, tfn 040 676 1394
projektchef Tony Lökfors, tfn 040 544 9037

Infobrev om Eklöfska skolan

FÖLJEBREV TILL FÖRÄLDRAR MED BARN I GAMMELBACKA SKOLA

Svenska utbildningssektionen beslöt i mars 2013 uppgöra en skolnätsutredning. Utredningen blev färdig i oktober och godkändes av stadsfullmäktige 13.11 2013. Linjedragningarna från den kommer att verkställas för Gammelbacka skolas del efter detta läsår.

Bildningsnämndens svenska utbildningssektion samt Bildningsnämnden har denna höst behandlat en stängning av Gammelbacka skola. På sitt möte 15.11 2018 beslöt nämnden att skolan stängs från och med 1.8 2019 samt gav sektionen i uppgift att följa med processen. Beslutet att dra in skolan grundar sig på att Eklöfska skolan, som skolan i Tolkis kommer att heta, kan inleda sin verksamhet 1.8 2019.

Svenska utbildningssektionen har beslutat att
- elever som går i Gammelbacka skola detta läsår på årskurs 1-5 får den nya skolan i Tolkis som sin närskola
- de elever som går vidare till årskurs 7 har Strömborgska skolan som sin närskola
- de elever som finns i A-klassen har Strömborgska skolan som sin närskola.

Därmed kommer ett förvaltningsbeslut att göras enligt dessa linjedragningar och skickas till vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna kan anhålla om en ändring till beslutet (en annan närskola) med motiveringar, denna anhållan skickas till utbildningsdirektören. Vårdnadshavarna har även möjlighet att anhålla om skolplats i en så kallad sekundär skola och då riktas anhållan till den skolans rektor. En elev i en sekundär skola har inte rätt till skolskjuts.

I skolnätsutredningen och all planering efter det har man utgått från att gränsen mellan den nya enhetsskolan och Eklöfska skolan går vid Trappasvägen. Bildningsnämndens svenska utbildningssektion är enligt stadens förvaltningsstadga den som besluter om elevupptagningsområden och kommer denna höst att behandla frågan. Beredningen till sektionen utgår från att de elever som detta läsår finns i Haikobrinkens förskola har Eklöfska skolan som sin närskola. De eventuella syskon som inleder skolgången senare har rätt till samma närskola, även om adressen skulle finnas på enhetsskolans elevupptagningsområde.

Målet med detta följebrev är att försöka klargöra hur framtiden ser ut, trots att det kommer att ske förändringar. Om det fortfarande finns frågor, svarar gärna skolans rektor eller utbildningsdirektören så gott det går.

Mvh,

22.11 2018 Rikard Lindström, utbildningsdirektör