Föräldraföreningen

Hej!

 

Välkommen till Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem rf.

 

På dessa sidor hittar du information om vår verksamhet, om kommande evenemang och annat roligt som är på gång i föreningen!

 

 

AKTUELLT

 

Här hittar du info om kommande händeser och evenemang vi ordnar!

 

Höstmöte 5.9.2018 kl.18.30. Alla Välkomna med!

 


FÖRENINGEN

 

Vilka är vi och varför finns vi till?

 

Vi är en grupp föräldrar vars barn går i någon av Haikobrinkens daghems dagisgrupper eller i förskolan. Önskan är att alla dagis- och förskolegrupper får bli representerade och ha en egen representant i styrelsen.

Vår viktigaste uppgift är att ge barnen en extra ‘guldkant’ på tillvaron i dagis och förskola. Detta gör vi genom att på olika sätt samla in pengar som vi sedan delar ut oförkortat till grupperna för olika ändamål som dagis inte kan erbjuda som t.ex. teaterbesök, utflykter, konserter, material, osv. Allt det där lilla extra som kommunen inte kan bekosta!

Det nyaste projektet är att piffa upp dagisgården med spindelgunga, lekstuga, fotbollsplan och en trafikbana. Detta är ett långtidsprojekt som behöver flere sponsorer och många aktiva föräldrar för att lyckas!

Föreningen ordnar dessutom olika evenemang, som Vårjippo och Höstjippon, som erbjuder utmärkta tillfällen att lära känna föräldrarna till era barns dagiskamrater bättre. En annan viktig uppgift är att fungera som initiativtagare/intressebevakare i ärenden som berör dagisverksamheten, t.ex. genom att vara i växelverkan med beslutsfattare i kommunen.

 

STYRELSEN

 

Styrelsen 2017-2018

 

Orfdörande Markus

Vice ordförande Erika

Kassör Linda

Sekreterare Ninja

Personalrepresentant Heidi Fredrikson i Saltkråkan

Mona Holmberg-Parviainen i Körsbärsdalen

 

Övrig medlem Alexandra

 

 

VERKSAMHETSPLAN

 

Projekt för verksamhetsåret 2017--2018
Våra projekt för i år är bl.a. Insamling av medlemsavgift, höstjippo med korvgrillning, vinterjippo med pulkaåkning samt ett större vårjippo med lunch.

Det nyaste projektet är att piffa upp dagisgården med spindelgunga, lekstuga, fotbollsplan och en trafikbana. Detta är ett långtidsprojekt som behöver flere sponsorer och många aktiva föräldrar för att lyckas!

Kontakta gärna personalrepresentanterna eller gruppens egen personal ifall ni har frågor eller förslag gällande utvecklandet av föräldraföreningens verksamhet! I allmänna ärenden kan man även skriva på föreningens slutna Facebook-sida!

 

Verksamhetsplan för Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem rf.

 

Föreningens syfte är att:

- främja fostringsgemenskap, interaktion och samarbete mellan barnens föräldrar och daghemmet

- stödja hemmet och daghemmet i syfte att skapa en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för barnen och främja barnens välmående

- föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som gäller fostran och lärande i förhållandet till daghemmet

- fungera som ett forum för samarbete och kamratstöd för barnens föräldrar

 

Denna verksamhet planerar föreningen att genomföra under verksamhetsåret 2017-2018

 

Medlemmar

Vi skall fortsättningsvis inkassera medlemsavgift, samt sträva till fler medlemmar.

 

Evenemang

Vi skall ordna ett evenemang på hösten för familjer till barn i daghemmet likt det vi hade det gångna året

Vi skall ordna ett vårjippo på våren likt det vi hade det gångna året

Vi skall vi behov ordna andra tillställningar, jippon eller basarer

 

Lokaler

Vi har tillåtelse att hålla möten och vid behov evenemang i daghemmets utrymmen enligt överenskommelse, vid behov av större förvaringsutrymme bör detta dock diskuteras

 

Fortlöpande projektet för att förbättra daghemmets gårdsplan, samt anskaffning och förbättring av lekstuga fortsätter.

 

Ekonomi

Vi skall ansöka om bidrag, sponsorering och stipendiat från lokala företag för daghemsbarnens väl

Vi ordnar evenemang för att få ytterligare inkomst för att främja föreningens syfte

 

 

MEDLEMSAVGIFT

 

MEDLEMSAVGIFT 2017– 2018
Föräldraföreningen har som tradition att på hösten be föräldrar och andra intresserade, t.ex. mor- och farföräldrar, om ett litet bidrag som grund för det kommande verksamhetsåret. Föreningen samlar in medel för att våra barn skall få ta del i olika kulturupplevelser som teater och barnkonserter, samt roliga utflykter och jippon som ordnas på dagiset. Därtill finansierar föreningen transporterna till evenemangen.

Inget av detta skulle kunna förverkligas utan våra gemensamma insatser. Hittills har de flesta tagit tillfället i akt och nu hoppas vi på att ytterligare fler av er vill medverka.

Medlemsavgiften som är frivillig ( utan övre gräns) är: 10€ / familj

Avgiften betalas till föreningens konto:
Mottagare: Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem rf.
Konto: FI4940550012159980
Meddelande: MEDLEMSAVGIFT / Barnets namn

 

Med en liten slant kan vi tillsammans förgylla barnens vardag på daghemmet och i förskolan och ge dem upplevelser som de minns länge och gärna berättar om hemma.

 

KONTAKTA OSS

 

Styrelsen når ni bäst på föreningens FB sida eller genom att skicka e-post till oss.

Det går även utmärkt att lämna ett brev på barnets hylla!

 

Klicka in dig på föreningens Facebook-sida och Gilla den för att få tillgång till nyhetsflödet. http://www.facebook.com - Föräldraföreningen vid Haikobrinkens daghem

 

E-post: heidi.fredrikson@porvoo.fi

Telefon: Heidi Fredrikson på Saltkråkan 040 5927087