Haikobrinkens daghem

Daisy-information till vårdnadshavarna 14.3.2019

Utbildning för vårdnadshavarna ordnades torsdag 28.2.2019.

Länk till inspelning av utbildningen:

Länk till bruksanvisning för vårdnadshavare:

https://peda.net/porvoo-borgå/vtis/dho

(Länken måst ev skrivas skillt i webbläsaren!)

Utbildningsmaterialet är på finska, svenskspråkig version fås senare.

Ibruktagandet av systemet Daisy inom småbarnspedagogiken framskrider

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken.

Reserveringen och uppföljningen av vårdtider sköts i fortsättningen elektroniskt. Vårdnadshavarna kan också uppdatera barnets uppgifter via systemet. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.

Just nu förbereder vi överföringen av uppgifter från det gamla systemet till det nya. Vi informerar när klientuppgifterna har överförts, varefter vårdnadshavaren kan kontrollera och uppdatera uppgifterna om sitt eget barn och familjen i DaisyNet. Man loggar in i tjänsten genom stark autentisering och kan sedan skapa ett eget användarsignum.

Efter att uppgifterna överförts skapar personalen "en tag-bricka" åt familjerna, med vilka barnen loggas in och ut i daghemmet eller hos familjedagvårdaren. Familjen får två tag-brickor, som familjens alla barn kan anslutas till. Tag-brickorna returneras till personalen då barnet slutar inom småbarnspedagogiken.

Mera information:

Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi