Haikobrinkens daghem

Borgå stad informerar 7.9.2018

Servicekoordinatorerna ger råd till kunderna inom småbarnspedagogiken

Servicekoordinatorerna för småbarnspedagogiken har börjat sitt arbete. De ger kunderna råd och handledning i frågor som gäller de kommunala och privata tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Servicekoordinatorerna ger familjerna råd om hur de kan välja passande daghem, familjedagvård och klubbar och hur en elektronisk ansökan görs. De svarar också på frågor som gäller kundavgifter, servicesedeln, e-tjänster och övriga frågor om småbarnspedagogiken.

I kundenkäten som tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnade våren 2018 var barnens vårdnadshavare i genomsnitt nöjda eller mycket nöjda med småbarnspedagogiken. Bland resultaten fanns det också förslag om utvecklingsobjekt. Det kom fram önskemål om bättre servicehandledning och informationstillgång särskilt till nya kunder.

– Vi kunde bemöta kundresponsen när chefsuppgifterna inom småbarnspedagogiken omorganiserades och servicekoordinatorerna började sitt arbete vid ingången av augusti. Tidigare var det daghemsföreståndarna som svarade för dessa uppgifter som nu övergick till servicekoordinatorerna. Vi utvecklar också innehållet på webbsidorna, berättar direktören för småbarnspedagogiken Leila Nyberg.

Genom att utveckla servicehandledningen i tjänster inom småbarnspedagogiken strävar vi efter att öka enhetlig och jämlik kundservice.

Servicekoordinatorerna betjänar kunderna per telefon må–to kl. 8.30–11.30. Frågor kan också sändas med e-post.

- Västra området och familjedagvård Gina Liljeberg-Karlsson, tfn 040 167 9048, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi

- Östra området: Marjatta Salo, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

 

Mera information:

direktör för småbarnspedagogiken Leila Nyberg, tfn 0400 295 708, leila.nyberg@porvoo.fi