Haikobrinkens daghem

Daisy-information till vårdnadshavarna 14.3.2019

Utbildning för vårdnadshavarna ordnades torsdag 28.2.2019.

Länk till inspelning av utbildningen:

Länk till bruksanvisning för vårdnadshavare:

https://peda.net/porvoo-borgå/vtis/dho

(Länken måst ev skrivas skillt i webbläsaren!)

Utbildningsmaterialet är på finska, svenskspråkig version fås senare.

Ibruktagandet av systemet Daisy inom småbarnspedagogiken framskrider

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken.

Reserveringen och uppföljningen av vårdtider sköts i fortsättningen elektroniskt. Vårdnadshavarna kan också uppdatera barnets uppgifter via systemet. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.

Just nu förbereder vi överföringen av uppgifter från det gamla systemet till det nya. Vi informerar när klientuppgifterna har överförts, varefter vårdnadshavaren kan kontrollera och uppdatera uppgifterna om sitt eget barn och familjen i DaisyNet. Man loggar in i tjänsten genom stark autentisering och kan sedan skapa ett eget användarsignum.

Efter att uppgifterna överförts skapar personalen "en tag-bricka" åt familjerna, med vilka barnen loggas in och ut i daghemmet eller hos familjedagvårdaren. Familjen får två tag-brickor, som familjens alla barn kan anslutas till. Tag-brickorna returneras till personalen då barnet slutar inom småbarnspedagogiken.

Mera information:

Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Välkommen till Haikobrinkens daghem!

Haikobrinkens daghem är ett svenskspråkigt daghem. Vi erbjuder småbarnsfostran för 1-6 åringar samt förskoleundervisning. Daghemmet är öppet från kl. 6.30 -17.00.

Daisy skolning för föräldrar

Informationsmöte torsdagen 28.2.2019 kl. 18 – 19.30.
Anmäla dig från länken (1 pers. / familj) till områdets informationsmöte (båda på finska, begränsade platser).

Inloggnings- och användarinstruktioner samt träningsvideo finns tillgänglig senare.

Pomo-huset auditorium
(östra området) Alexandersgatan 20 https://www.webropolsurveys.com/S/9FF5AEDE651C0D1E.par
Pääskytien koulu, auditorium
(västra området) Svalvägen 1 https://www.webropolsurveys.com/S/236DBA720163BA32.par
Användningen av elektroniska tjänster inom småbarnspedagogiken utvecklas

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan bland annat reserveringen och uppföljningen av vårdtider skötas elektroniskt. Det blir också lättare att se till att barnets uppgifter är aktuella. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.
Systemet Daisy tas i bruk i Borgå stads kommunala daghem och familjedagvård samt i privata daghem.
– Det är lätt att använda systemet. Vi ordnar utbildning för olika användargrupper i slutet av februari. Daghemmen och familjedagvården skickar inbjudningar till informationsmötena för barnens vårdnadshavare direkt till familjerna. Informationsmötet för vårdnadshavarna kommer också att filmas, så man kan se på inspelningen senare om man inte har möjlighet att delta i mötet, berättar Marjatta Salo från tjänster inom småbarnspedagogik.
Via Daisy kan den anställda, chefen och förvaltningen planera och styra verksamheten inom småbarnspedagogiken med hjälp av noggrannare information. Realtidsuppföljningen av när barn kommer och går hem förbättrar säkerheten. Vårdnadshavaren skriver in och ut barnet med en egen nyckelring, så att rätt barn säkert följer med rätt vuxen hem, till exempel då det är någon annan än föräldrarna som hämtar barnet.
– Vårt mål är att utveckla och modernisera serviceprocesserna inom småbarnspedagogiken så att de blir smidigare för både kunden och de anställda. I första hand är det barnen som drar nytta av förnyelserna, eftersom personalen behöver använda mindre tid för pappersarbete och får mera tid för det egentliga pedagogiska arbetet, konstaterar Marjatta Salo.
Mera information:
Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Daisy koulutus vanhemmille

Informationsmöte torsdagen 28.2.2019 kl. 18 – 19.30.
Anmäla dig från länken (1 pers. / familj) till områdets informationsmöte (båda på finska, begränsade platser).

Inloggnings- och användarinstruktioner samt träningsvideo finns tillgänglig senare.

Pomo-huset auditorium
(östra området) Alexandersgatan 20 https://www.webropolsurveys.com/S/9FF5AEDE651C0D1E.par
Pääskytien koulu, auditorium
(västra området) Svalvägen 1 https://www.webropolsurveys.com/S/236DBA720163BA32.par
Användningen av elektroniska tjänster inom småbarnspedagogiken utvecklas

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan bland annat reserveringen och uppföljningen av vårdtider skötas elektroniskt. Det blir också lättare att se till att barnets uppgifter är aktuella. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.
Systemet Daisy tas i bruk i Borgå stads kommunala daghem och familjedagvård samt i privata daghem.
– Det är lätt att använda systemet. Vi ordnar utbildning för olika användargrupper i slutet av februari. Daghemmen och familjedagvården skickar inbjudningar till informationsmötena för barnens vårdnadshavare direkt till familjerna. Informationsmötet för vårdnadshavarna kommer också att filmas, så man kan se på inspelningen senare om man inte har möjlighet att delta i mötet, berättar Marjatta Salo från tjänster inom småbarnspedagogik.
Via Daisy kan den anställda, chefen och förvaltningen planera och styra verksamheten inom småbarnspedagogiken med hjälp av noggrannare information. Realtidsuppföljningen av när barn kommer och går hem förbättrar säkerheten. Vårdnadshavaren skriver in och ut barnet med en egen nyckelring, så att rätt barn säkert följer med rätt vuxen hem, till exempel då det är någon annan än föräldrarna som hämtar barnet.
– Vårt mål är att utveckla och modernisera serviceprocesserna inom småbarnspedagogiken så att de blir smidigare för både kunden och de anställda. I första hand är det barnen som drar nytta av förnyelserna, eftersom personalen behöver använda mindre tid för pappersarbete och får mera tid för det egentliga pedagogiska arbetet, konstaterar Marjatta Salo.
Mera information:
Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Borgå Stad informerar 14.1.19

Veganmat en dag i veckan

I Borgå planerar man att bli pionjär för hållbar utvecklingen. Veganlunch skall serveras en gång i veckan i alla skolor och daghem under vårterminen.

Som mål är att minska på köttkonsumtionen för att påverka klimatförändringen i positiv riktning. Veganmat på menyn är ett svar på beslutsfattare önskemål. Under försöket följer man också näringsrekommendationerna och maten skall vara mångsidig och näringsrik som helhet undermatsedelsperioden på sex veckor.

Vegetarisk mat skall bli ett alternativ

En annan stor förändringen är att man kan ha fritt välja mellan basmat och lakto–ovo-vegetarisk mat i skolorna.

Målet är att uppmuntra eleverna att smaka både basmat och vegetarisk mat då de serveras i samma buffé.

Borgå stad informerar 7.9.2018

Servicekoordinatorerna ger råd till kunderna inom småbarnspedagogiken

Servicekoordinatorerna för småbarnspedagogiken har börjat sitt arbete. De ger kunderna råd och handledning i frågor som gäller de kommunala och privata tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Servicekoordinatorerna ger familjerna råd om hur de kan välja passande daghem, familjedagvård och klubbar och hur en elektronisk ansökan görs. De svarar också på frågor som gäller kundavgifter, servicesedeln, e-tjänster och övriga frågor om småbarnspedagogiken.

I kundenkäten som tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnade våren 2018 var barnens vårdnadshavare i genomsnitt nöjda eller mycket nöjda med småbarnspedagogiken. Bland resultaten fanns det också förslag om utvecklingsobjekt. Det kom fram önskemål om bättre servicehandledning och informationstillgång särskilt till nya kunder.

– Vi kunde bemöta kundresponsen när chefsuppgifterna inom småbarnspedagogiken omorganiserades och servicekoordinatorerna började sitt arbete vid ingången av augusti. Tidigare var det daghemsföreståndarna som svarade för dessa uppgifter som nu övergick till servicekoordinatorerna. Vi utvecklar också innehållet på webbsidorna, berättar direktören för småbarnspedagogiken Leila Nyberg.

Genom att utveckla servicehandledningen i tjänster inom småbarnspedagogiken strävar vi efter att öka enhetlig och jämlik kundservice.

Servicekoordinatorerna betjänar kunderna per telefon må–to kl. 8.30–11.30. Frågor kan också sändas med e-post.

- Västra området och familjedagvård Gina Liljeberg-Karlsson, tfn 040 167 9048, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi

- Östra området: Marjatta Salo, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

 

Mera information:

direktör för småbarnspedagogiken Leila Nyberg, tfn 0400 295 708, leila.nyberg@porvoo.fi