Haikobrinkens daghem

DAISY- info 10.4.2019

Hej!

Nu har alla familjer haft ”tägin” ungefär en vecka och fint har det gått att logga in och ut barnen till och från dagis.

 

Nu ska ni börja öva på att reservera vården, för maj faktureras enligt vårdreserveringarna.

 

Vårdreserveringarna stängs varje måndag kl. 10.00. Precis som tidigare reserverar ni vården minst en vecka i förväg.

 

Ni följer direktiven ni fått och kollar videon. Allt finns på Haikobrinkens Pedanet sida.

 

 

 

Sommarvården går bra att reservera. Den ska reserveras senast 30.4.2019, därefter stängs reserveringen.

Observera att Haikobrinkens daghem är stängt 24.6-31.7.2019. Övre-Haiko daghem har dejour.

Den 30-31.7 har vi ej ”egen personal” på dejouren. Haikobrinkens personal har planeringsdagar.

 

Ställ frågor till oss om det är något du undrar. Vi hjälper så gärna och tar reda på sådant vi inte vet. Vi är alla lite ”gröna” men lär oss hela tiden mera om Daisy. 😊

 

Hälsningar från Sussi och personalen

info om Eklövska skolan 3.4-19

Borgå stad informerar 3.4.2019
Eklöfska skolans känsla växer fram bland elever och personal

Elever och personal i Gammelbacka skola och Tolkis skola har under fem veckor i mars-april jobbat med temat ”Vår skola – nu och i framtiden”. Målet är att man är en gemenskap redan innan skolorna slås ihop och bildar nya Eklöfska skolan hösten 2019.

– Vi har besökt varandra turvis och satsat mycket på att lära känna våra blivande klasskompisar och kollegor. På programmet har vi haft allt från lekar och spel till att bekanta sig med näromgivningens historia och läsa tidningsartiklar som skrivits om skolan under årens lopp, berättar Annika Steffansson, som är rektor i Tolkis skola.

– Eklöfska skolans temasång är Vinden drar, som hänger ihop med sjöfarten på Haikofjärden, och de större eleverna har jobbat mera med just områdets historia och vad som binder ihop båda skolorna, berättar klassläraren Jeanette Lönn från Gammelbacka skola.

Eklöfska skolan byggs på platsen där Tolkkisten koulu fanns tidigare. Byggnaden kommer att bestå av en ny del och en del från år 2006. I den äldre delen görs en del förändringar som ger bättre möjligheter att följa den nya läroplanen, bland annat förbättras synligheten mellan korridorer och klassrum, en del textilmattor installeras och matsalens inredning planeras så att den också kan användas som inlärningsmiljö. I den nya delen kommer gymnastiksal, olika inlärningsmiljöer samt skolans ”hamn”, en slags kombination av en foajé och en inlärningsmiljö.

– Eklöfska skolan kommer att vara en rörlig skola och i alla klassrum och korridorer kommer olika rörelsepunkter, som inspirerar till och ger möjligheter att röra på sig. Det är bland annat ribbstolar, olika ställen att klättra på och en stor del av möblerna aktiverar till rörelse på olika sätt, berättar Gammelbacka skolas rektor Johan Öhberg, som har varit med i all planering.

– Skolans känsla byggs upp kring närområdets såg- och sjöfartshistoria kombinerat med rörelse, natur och gemenskap, och efter de här temaveckorna börjar elever och personal redan ha en känsla för vad Eklöfska skolan kommer att stå för, fortsätter han.

Byggarbetet har under hela byggtiden siktat på att skolan ska vara inflyttningsklar till skolstarten hösten 2019.

– Alla jobbar för att skolan ska blir klar till skolstarten och det är fortfarande möjligt att tidtabellen håller. Det återstår ändå ännu en hel del byggarbete och i maj måste vi göra en sista bedömning av läget och tidtabellen. Vid behov håller vi kvar Tolkis skolas baracker över sommaren, berättar projektchef Tony Lökfors.

Byggnadens stomme är klar och de sista takarbeten pågår. Följande steg är att installera fönster, fasadmaterial och komma igång med golv, väggar och undertak på insidan. Skyddstältet tas ner i april.

– Vi ser fram emot att vi alla är en skola från hösten och att vi får en trygg och ändamålsenlig byggnad där Eklöfska skolan får jobba i framtiden, säger Öhberg.

Eklöfska skolan
• Byggs enligt principerna för Sunda hus.
• Värms med fjärrvärme.
• Solpaneler på taket.
• Planeras för cirka 140 elever och en förskolegrupp.
• Personalen består av cirka 20 personer.
• Budget: cirka 6 miljoner euro.

Ytterligare information:
Gammelbacka skolas rektor Johan Öhberg, tfn 0400 955 872
Tolkis skolas rektor Annika Steffansson, tfn 040 676 1394
projektchef Tony Lökfors, tfn 040 544 9037

Daisy-information till vårdnadshavarna 14.3.2019

Utbildning för vårdnadshavarna ordnades torsdag 28.2.2019.

Länk till inspelning av utbildningen:

Länk till bruksanvisning för vårdnadshavare:

https://peda.net/porvoo-borgå/vtis/dho

(Länken måst ev skrivas skillt i webbläsaren!)

Utbildningsmaterialet är på finska, svenskspråkig version fås senare.

Ibruktagandet av systemet Daisy inom småbarnspedagogiken framskrider

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken.

Reserveringen och uppföljningen av vårdtider sköts i fortsättningen elektroniskt. Vårdnadshavarna kan också uppdatera barnets uppgifter via systemet. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.

Just nu förbereder vi överföringen av uppgifter från det gamla systemet till det nya. Vi informerar när klientuppgifterna har överförts, varefter vårdnadshavaren kan kontrollera och uppdatera uppgifterna om sitt eget barn och familjen i DaisyNet. Man loggar in i tjänsten genom stark autentisering och kan sedan skapa ett eget användarsignum.

Efter att uppgifterna överförts skapar personalen "en tag-bricka" åt familjerna, med vilka barnen loggas in och ut i daghemmet eller hos familjedagvårdaren. Familjen får två tag-brickor, som familjens alla barn kan anslutas till. Tag-brickorna returneras till personalen då barnet slutar inom småbarnspedagogiken.

Mera information:

Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Välkommen till Haikobrinkens daghem!

Haikobrinkens daghem är ett svenskspråkigt daghem. Vi erbjuder småbarnsfostran för 1-6 åringar samt förskoleundervisning. Daghemmet är öppet från kl. 6.30 -17.00.

Daisy skolning för föräldrar

Informationsmöte torsdagen 28.2.2019 kl. 18 – 19.30.
Anmäla dig från länken (1 pers. / familj) till områdets informationsmöte (båda på finska, begränsade platser).

Inloggnings- och användarinstruktioner samt träningsvideo finns tillgänglig senare.

Pomo-huset auditorium
(östra området) Alexandersgatan 20 https://www.webropolsurveys.com/S/9FF5AEDE651C0D1E.par
Pääskytien koulu, auditorium
(västra området) Svalvägen 1 https://www.webropolsurveys.com/S/236DBA720163BA32.par
Användningen av elektroniska tjänster inom småbarnspedagogiken utvecklas

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan bland annat reserveringen och uppföljningen av vårdtider skötas elektroniskt. Det blir också lättare att se till att barnets uppgifter är aktuella. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.
Systemet Daisy tas i bruk i Borgå stads kommunala daghem och familjedagvård samt i privata daghem.
– Det är lätt att använda systemet. Vi ordnar utbildning för olika användargrupper i slutet av februari. Daghemmen och familjedagvården skickar inbjudningar till informationsmötena för barnens vårdnadshavare direkt till familjerna. Informationsmötet för vårdnadshavarna kommer också att filmas, så man kan se på inspelningen senare om man inte har möjlighet att delta i mötet, berättar Marjatta Salo från tjänster inom småbarnspedagogik.
Via Daisy kan den anställda, chefen och förvaltningen planera och styra verksamheten inom småbarnspedagogiken med hjälp av noggrannare information. Realtidsuppföljningen av när barn kommer och går hem förbättrar säkerheten. Vårdnadshavaren skriver in och ut barnet med en egen nyckelring, så att rätt barn säkert följer med rätt vuxen hem, till exempel då det är någon annan än föräldrarna som hämtar barnet.
– Vårt mål är att utveckla och modernisera serviceprocesserna inom småbarnspedagogiken så att de blir smidigare för både kunden och de anställda. I första hand är det barnen som drar nytta av förnyelserna, eftersom personalen behöver använda mindre tid för pappersarbete och får mera tid för det egentliga pedagogiska arbetet, konstaterar Marjatta Salo.
Mera information:
Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Daisy koulutus vanhemmille

Informationsmöte torsdagen 28.2.2019 kl. 18 – 19.30.
Anmäla dig från länken (1 pers. / familj) till områdets informationsmöte (båda på finska, begränsade platser).

Inloggnings- och användarinstruktioner samt träningsvideo finns tillgänglig senare.

Pomo-huset auditorium
(östra området) Alexandersgatan 20 https://www.webropolsurveys.com/S/9FF5AEDE651C0D1E.par
Pääskytien koulu, auditorium
(västra området) Svalvägen 1 https://www.webropolsurveys.com/S/236DBA720163BA32.par
Användningen av elektroniska tjänster inom småbarnspedagogiken utvecklas

Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik tar i början av april i bruk en ny elektronisk tjänst, Daisy, som gör att vårdnadshavarna blir mera delaktiga i vardagen inom småbarnspedagogiken. I fortsättningen kan bland annat reserveringen och uppföljningen av vårdtider skötas elektroniskt. Det blir också lättare att se till att barnets uppgifter är aktuella. Dessutom kan de anställda kommunicera säkert med vårdnadshavarna och informera hela gruppen om viktiga ärenden.
Systemet Daisy tas i bruk i Borgå stads kommunala daghem och familjedagvård samt i privata daghem.
– Det är lätt att använda systemet. Vi ordnar utbildning för olika användargrupper i slutet av februari. Daghemmen och familjedagvården skickar inbjudningar till informationsmötena för barnens vårdnadshavare direkt till familjerna. Informationsmötet för vårdnadshavarna kommer också att filmas, så man kan se på inspelningen senare om man inte har möjlighet att delta i mötet, berättar Marjatta Salo från tjänster inom småbarnspedagogik.
Via Daisy kan den anställda, chefen och förvaltningen planera och styra verksamheten inom småbarnspedagogiken med hjälp av noggrannare information. Realtidsuppföljningen av när barn kommer och går hem förbättrar säkerheten. Vårdnadshavaren skriver in och ut barnet med en egen nyckelring, så att rätt barn säkert följer med rätt vuxen hem, till exempel då det är någon annan än föräldrarna som hämtar barnet.
– Vårt mål är att utveckla och modernisera serviceprocesserna inom småbarnspedagogiken så att de blir smidigare för både kunden och de anställda. I första hand är det barnen som drar nytta av förnyelserna, eftersom personalen behöver använda mindre tid för pappersarbete och får mera tid för det egentliga pedagogiska arbetet, konstaterar Marjatta Salo.
Mera information:
Marjatta Salo, projektchef, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

Borgå Stad informerar 14.1.19

Veganmat en dag i veckan

I Borgå planerar man att bli pionjär för hållbar utvecklingen. Veganlunch skall serveras en gång i veckan i alla skolor och daghem under vårterminen.

Som mål är att minska på köttkonsumtionen för att påverka klimatförändringen i positiv riktning. Veganmat på menyn är ett svar på beslutsfattare önskemål. Under försöket följer man också näringsrekommendationerna och maten skall vara mångsidig och näringsrik som helhet undermatsedelsperioden på sex veckor.

Vegetarisk mat skall bli ett alternativ

En annan stor förändringen är att man kan ha fritt välja mellan basmat och lakto–ovo-vegetarisk mat i skolorna.

Målet är att uppmuntra eleverna att smaka både basmat och vegetarisk mat då de serveras i samma buffé.

Borgå stad informerar 7.9.2018

Servicekoordinatorerna ger råd till kunderna inom småbarnspedagogiken

Servicekoordinatorerna för småbarnspedagogiken har börjat sitt arbete. De ger kunderna råd och handledning i frågor som gäller de kommunala och privata tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Servicekoordinatorerna ger familjerna råd om hur de kan välja passande daghem, familjedagvård och klubbar och hur en elektronisk ansökan görs. De svarar också på frågor som gäller kundavgifter, servicesedeln, e-tjänster och övriga frågor om småbarnspedagogiken.

I kundenkäten som tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnade våren 2018 var barnens vårdnadshavare i genomsnitt nöjda eller mycket nöjda med småbarnspedagogiken. Bland resultaten fanns det också förslag om utvecklingsobjekt. Det kom fram önskemål om bättre servicehandledning och informationstillgång särskilt till nya kunder.

– Vi kunde bemöta kundresponsen när chefsuppgifterna inom småbarnspedagogiken omorganiserades och servicekoordinatorerna började sitt arbete vid ingången av augusti. Tidigare var det daghemsföreståndarna som svarade för dessa uppgifter som nu övergick till servicekoordinatorerna. Vi utvecklar också innehållet på webbsidorna, berättar direktören för småbarnspedagogiken Leila Nyberg.

Genom att utveckla servicehandledningen i tjänster inom småbarnspedagogiken strävar vi efter att öka enhetlig och jämlik kundservice.

Servicekoordinatorerna betjänar kunderna per telefon må–to kl. 8.30–11.30. Frågor kan också sändas med e-post.

- Västra området och familjedagvård Gina Liljeberg-Karlsson, tfn 040 167 9048, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi

- Östra området: Marjatta Salo, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

 

Mera information:

direktör för småbarnspedagogiken Leila Nyberg, tfn 0400 295 708, leila.nyberg@porvoo.fi