Haikobrinkens daghem

Förändringar i Haikobrinkens daghem 13-31.5.2020 

Vi har följande grupper i bruk: 

JUNIBACKEN 

ROSENGÅRDEN (förskolans barn) 

SALTKRÅKAN (Rosengårdens och Saltkråkans barn) 

BULLERBYN (Körsbärsdalens och Bullerbyns barn) 

MELLANGÅRDEN  

 

Reservera vården så exakt som möjligt för personalens arbetstider görs enligt vårdtidsreservationerna för att personalen ska räcka till. 

En del av personalen är i SOTE på jobb och andra på semester, så alla barngrupper har inte ”egen personal” 

 

Du minns väl att p.g.a. Corona viruset beaktar vi följande: 

  • Endast friska och symptomfria barn i vård 
  • Alla kontakter minimeras 
  • Samma barn och dagis-vuxna i gruppen 

 

  • Barnen hämtas till barnets egen tambur, föräldrar går inte inre vägen till olika avdelningar 
  • Föräldrarna ansvarar över sin egen hygien och att barnets händer tvättas 
  • Personalen loggar in barnen i Daisy och ”hej då” sägs i tamburen 

 

  • Endast ett mjukis-djur med vid behov och det ”bor i dagis 
  • Dagisväskan/ryggsäcken tas inte dagligen hem 
  • Inga leksaker och böcker hemifrån tas med 

 

Till kännedom att från 1.6.2020 är vi eventuellt tvungna att bilda nya grupper eftersom vi först då vet det verkliga sommarvårdsbehovet.  

Även de dejourerande daghemmen i staden är ännu inte fastställda p.g.a. Corona viruset och personalens eventuella permittering. 

Maj 2020

Haikobrinken öppnar igen den 13.5.

Viktig information

Borgå stad följer med läget med coronaviruset COVID-19 och följer nationella och regionala instruktioner.

Inom småbarnspedagogiken i Borgå stad uppmuntras vi till förebyggande verksamhet, såsom noggrann handtvätt och hygien. Detta betyder på Haikobrinkens daghem att vi tvättar våra händer med tvål och vatten samt använder handdesinfektionsmedel då vi kommer till daghemmet och alltid före måltider och efter toalettbesök.

Välkommen till Haikobrinkens daghem!

Haikobrinkens daghem är ett svenskspråkigt daghem. Vi erbjuder småbarnspedagogik för 1-6 åringar samt förskoleundervisning. Daghemmet är öppet från kl. 6.30 -17.00.