Epoon päiväkodin hyvinvointiryhmä/ Ebbo daghems grupp för välbefinnande

Epoon pk:n hyvinvointiryhmä/ Ebbo dh:s grupp för välbefinnande

Päiväkodin hyvinvointiryhmä (entinen opiskeluhuoltoryhmä) käsittelee yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla yksikön hyvinvointiin liittyviä asioita. Ryhmä kokoontuu 2 krt/vuosi ja siihen kuuluu: terveydenhoitaja, kuraattori, koulupsykologi, pk:n henkilökuntaa, erityislastentarhanopettaja, huoltajia, sekä päiväkodinjohtaja (kokoonkutsuja). Lasten mielipiteet ja arjessa esille tulleet asiat huomioidaan.

Gruppen för välbefinnande (tidigare elevhälsovårdsgruppen) behandlar välbefinnande i enheten på allmän nivå. Gruppen träffas 2 ggr/år och består av: hälsovårdare, kurator, skolpsykolog, specialbarnträdgårdslärare, daghemmets personal, vårdnadshavare samt daghemsföreståndare (sammankallare). Barnets åsikter och annat som kommit fram i vardagen tas i beaktande.

Liitteet:

Muistio 24.10.18/ Memo 24.10.18

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä