Epoon päiväkoti - Ebbo daghem

Yhteystiedot/ kontaktuppgifter

Epoon pk/Ebbo dh
Epoontie 510/Ebbovägen 510
06200 Porvoo/Borgå

Päiväkodin johtaja/
daghemsföreståndare
Martina Grönqvist
040-6102738


RYHMÄT/GRUPPERNA:

Vilukot, 040-489 1781
epoo.vilukot@porvoo.fi

Gullvivorna, 040-511 6800
epoo.gullvivorna@porvoo.fi

Skogsstjärnorna/Vanamot
040-489 1780
epoo.skogsstjarnornavanamot
@porvoo.fi

Kesä 2020 / Sommar 2020

Epoon päiväkoti on auki normaalisti 26.6 saakka. Ne jotka tämän jälkeen tarvitsevat hoitoa siirtyvät päivystävään päiväkotiin 29.6. Päiväkoti aukeaa taas 3.8.
Ebbo daghem har öppet normalt till och med den 26.6. De som behöver vård efter det flyttas till det dejourerande daghemmet från 29.6. Daghemmet öppnar igen 3.8.

Ambulerande närvårdare

Från och med 24.2-29.5 har vi Emilia Sjöroos som ambulerande närvårdare. Dvs. att hon vikarierar både i Bjurböle och Ebbo.